ຂໍ້ມູມຫຼ້າສຸດ

1: ກະຊາຍຈືດ / Slender Fingerroot Ginger

Last updated 08 Sep 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Boesenbergia pulcherrima (Wall.) Kuntze / Zingiberaceae

2: ຂ່າດົງ / Oblong's Leaves Galanga

Last updated 07 Sep 2020
Use
ອາຫານ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Alpinia oblongifolia Hayata / Zingiberaceae

3: ເອື້ອງກະເປົາມາລາ / Double Flowered Paphiopedilum

Last updated 24 Aug 2020
Use
ສີນຄ້າ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Paphiopedilum dianthum Tang & F.T.Wang / Orchidaceae

4: ກະຊາຍຫີນ / Rocky Fingerroot Ginger

Last updated 24 Aug 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Boesenbergia parvula (Wall. ex Baker) Kuntze / Zingiberaceae

5: ຫວ້ານເຕົ່າ / Turtle's Ginger

Last updated 24 Aug 2020
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Cornukaempferia larsenii P. Saensouk / Zingiberaceae
ການປະກອບສ່ວນ