ຂໍ້ມູມຫຼ້າສຸດ

1: ຜັກຫວານ / Pak Wan

Last updated 21 May 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Melientha suavis Pierre / Opiliaceae

2: ໜາດເລືອດ / Indian marsh fleabane

Last updated 11 May 2020
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Pluchea indica (L.) Less. / Compositae

3: ຫົວພັນມະຫາດົງ / Canton Fairy Bells

Last updated 09 Apr 2020
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Disporum cantoniense (Lour.) Merr. / Colchicaceae

4: ປອມຊີດີນ / Star Grass

Last updated 07 Apr 2020
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Hypoxis aurea Lour. / Hypoxidaceae

5: ປອມຜັກຫວານ / Orange Solomon's Seal

Last updated 07 Apr 2020
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Polygonatum kingianum Collett & Hemsl. / Asparagaceae
ການປະກອບສ່ວນ