ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 157 found.

1: ຕົ້ນໝາກມ່ວງ / Mango

Last updated 23 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Mangifera indica L. / Anacardiaceae

2: ໝາກຟິດ / Limonia

Last updated 28 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Feronia limonia (L.) Swingle / RUTACEAE

3: ຕົ້ນຂີ້ເຫງັນ / Black Berry Tree

Last updated 18 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Vitex glabrata R.Br / Lamiaceae

4: ຕົ້ນໂທມດົງ / Timi

Last updated 01 Aug 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze / RUBIACEAE

5: ຫຍ້າຄາ / Cogongrass

Last updated 28 Jul 2022
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Imperata cylindrica (L.) Raeusch. / Poaceae

6: ຕົ້ນໝາກເດືອຍໄກ່ / Spanish cherry

Last updated 08 Dec 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Mimusops elengi L. / SAPOTACEAE

7: ຕົ້ນຊ້າງນາວ / Chavakambu

Last updated 28 Oct 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis / Ochnaceae

8: ໄມ້ຊາງດຳ / Sang Bamboo

Last updated 31 Aug 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz / Poaceae

9: ໄມ້ບໍ່ / Dragon Bamboo

Last updated 31 Aug 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Dendrocalamus sinicus L.C.Chia & J.L.Sun/Poaceae

10: ໄມ້ພາງ / Waya Bamboo

Last updated 01 Sep 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Dendrocalamus membranaceus Munro / Poaceae
ການປະກອບສ່ວນ