ຂ່າວສານ

14 May 2020
ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຂັບສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ, ຖ້າໝາກໄຂ່ຫຼັງມີປັນຫາຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຊຸດຊົມ, ອ່ອນເພ້ຍ ແລະ ພະຍາດແຊກຊ້ອນອື່ນໆຕາມມາ....
14 May 2020
ກຸ່ມຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນໄດ້ຮັບ ການຊຸກຍູ້ມາແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍການສົມທົບລະຫວ່າງກົມປູກຝັງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂະແຫນງປູກຝັງ...
13 May 2020
ກະຖີນ: ຖືວ່າເປັນຜັກທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ແລະ ຄູ້ນເຄີຍ. ຍອດອ່ອນ, ໝາກອ່ອນ, ແກ່ນ ສາມາດຮັບປະທານເປັນອາຫານ ຫຼື ເປັນຜັກກັບແຈ່ວປາ, ປົ່ນກົບ, ກັບຕໍາໝາກຮຸ່ງ ແລະ ອື່ນໆ....
11 May 2020
ຫວ້ານຫາງແຂ້: ນໍາເອົາໃບຫວ້ານມາລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວ ປອກເປືອກສ່ວນນອກອອກ, ເຫຼົາເປັນທ້ອນໃຫ້ກົມປາຍແຫຼມ ແລ້ວນຳໄປແຊ່ໃນຕູ້ເຢັນເພື່ອແຂງຕົວດີ,...
11 May 2020
Bokeo and Xayaboury provinces are expected to experience drought-like conditions between May and July due to expected high temperatures and scarce...
08 May 2020
ພະຍາດຫົວໃຈ ເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດຫຼາຍສົມຄວນໃນແຕ່ລະປີ, ເພາະພະຍາດນີ້ມີຄົນເປັນຫຼາຍແຕ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ ແລະ ບໍ່ເຄີຍໃສ່ໃຈການໃນການປີ່ນປົວຮັກສາ...
07 May 2020
While banana bread is the top-searched recipe overall, bamboo shoots have seen the biggest rise within the last month. They have seen a 4,850% rise,...
07 May 2020
ຫຼາຍທ່ານຕ່າງກໍ່ເຊື້ອມາຕະຫຼອດວ່າໄຂມັນເປັນສີ່ງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ການຄວບຄຸບນ້ຳໜັກຂອງຮ່າງກາຍ, ແຕ່ຄວາມຈີງແລ້ວໄຂມັນມີຊະນິດທີ່ບໍ່ເປັນໄຂມັນອີມຕົວ,...
05 May 2020
ປະຈຸບັນເປັນໄລຍະຂອງການເກັບກ່ຽວຜົນລະລິດລະດູແລ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ເຊິ່ງຫຼາຍເຂດໃນທົ່ວປະເທດກໍ່ມີການຈັດຕັ້ງຂະບວນດັ່ງກ່າວຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ...
ການປະກອບສ່ວນ