ຂ່າວສານ

17 Apr 2021
Impatiens subfalcata Soulad. & Tagane, a new species of Balsaminaceae from southern Laos, is described and illustrated. The new species is...
02 Apr 2021
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ໍາກະດິງ ຕັ້ງຢູ່ພາກກາງຂອງປະເທດລາວ ເຊິ່ງຍັງຄົງ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍສັດປ່າ ແລະ ພັນພືດທີ່ຫາຍາກ. ການສຶກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ ແລະ...
01 Apr 2021
ໃນວັນທີ 31/3/2021 ໂຄງການພາເຂົ້າລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາພາເຂົ້າລາວຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,...
25 Mar 2021
ອາຈານ ພົງໄພບູນ ພອນປະເສີດ ຈາກຄະນະວິທະຍາສາດສີ່ງແວດລ້ອມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ Dr. Michele Rodda ຈາກສວນພຶກສາຊາດສີງກະໂປ...
25 Mar 2021
ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ “ລາວທ່ຽວລາວ” ແລະ ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ ທາງດ້ານການກິນ, ການດື່ມ ມີສຸຂະອະນາໄມ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ...
24 Mar 2021
A GI indicates quality food products or handicrafts as originating in a territory where a given quality and reputation or other unique...
18 Mar 2021
ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກະງຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມວາງແຜນວຽກງານ ຂອງຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ...
16 Mar 2021
The harlequin toad has been successfully bred in captivity for the first time outside its native Panama. The three-year project has been a...
11 Mar 2021
Could cactus pear become a major crop like soybeans and corn in the near future, and help provide a biofuel source, as well as a sustainable food and...
ການປະກອບສ່ວນ