ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 0 found.

1: ຜັກຕິ້ວສົ້ມ / Phak Tew Som

Last updated 29 Feb 2024
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Cratoxylum formosum (Jack) Dyer./ GUTTIFERAE (HYPERICACAEA).

2: ຖົ່ວຂຽວ / Mung Bean

Last updated 29 Sep 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Vigna radiata (L.) R.Wilczek / Fabaceae

3: ເຫັດຂ້ອນຂາວ / White Log Mushroom

Last updated 12 Sep 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lentinus squarrosulus Mont. / Polyporaceae

4: ແລນ / Bengal Monitor

Last updated 30 Aug 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Varanus bengalensis (Daudin, 1802) / Varanidae

5: ຕົ້ນໝາກມ່ວງ / Mango

Last updated 23 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Mangifera indica L. / Anacardiaceae

6: ຕົ້ນໜາກຫຸ່ງ / Papaya

Last updated 22 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Carica papaya L. / Caricaceae

7: ໝາກນອດ / Passion fruit

Last updated 22 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Passiflora edulis Sims / Passifloraceae

8: ຕົ້ນໝາກນາວ / Lime

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle / Rutaceae

9: ກ້ວຍປ່າ / Wild Banana

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Musa acuminata Colla / MUSACEAE

10: ຜັກປັງ / Ceylon spinach

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Basella alba L. / Basellaceae
ການປະກອບສ່ວນ