ເລື່ອງເລົ່າ

ເຮືອນຄົວລາວ

ນໍ້າຫວານເຜືອກ Sweet Taro

ເຮືອນຄົວລາວ

ຂອງຄູ່ກັນ ອາຫານພື້ນບ້ານ ກັບ ສະໝຸນໄພແຄມຮົ້ວ

ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ

ຄຸນປະໂຫຍດຈາກໃບໄມ້ 6 ຊະນິດທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ

5 ພືດຊ່ວຍດູດສານພິດໃນອາກາດ

ເຮືອນຄົວລາວ

ແກງໂຈ້

ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ

ສຽງຮ້ອງຂອງແມງຈັກຈັ່ນ

ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ

ພືດສະມຸນໄພພື້ນບ້ານ ດີຕໍ່ຫົວໃຈ

ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ

ພືດສະໝຸນໄພປິ່ນປົວເບົາຫວານ

ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ

ການເກັບຮັກສາແນວພັນພືດ

ການປະກອບສ່ວນ