ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳໃໝ່ທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ

Jan
21
Start: End:
ສະຖານທີ່: Online Zoom Meeting
Eric Guerin, is a French biologist specialized in Southeast Asian native bee conservation and sustainable beekeeping. Based in Cambodia since 2008,...

ກິດຈະກຳຫຼ້າສຸດ

Dec
21
Start: End:
ສະຖານທີ່: Zoom meeting
ສຳມະນາອອນລາຍສາກົນກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ຄັ້ງທີ 2 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ສະພາບການປະຈຸບັນໃນການຜະລິດອາຫານສັດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ແຜນການຮ່ວມມື ວັນທີ...
Dec
17
Start: End:
ສະຖານທີ່:
We are pleased to inform you of an upcoming Webinar organized by the Value Chain Capacity Building Network (VCB-N) on the 17th of December 2020....
Dec
16
Start: End:
ສະຖານທີ່: https://www.facebook.com/recoftc
Come learn from youth across the Asia-Pacific region about why their generation should mobilize to protect forests. RECOFTC, the Food and Agriculture...
Dec
15
Start: End:
ສະຖານທີ່: https://zoom.us/webinar/register/WN_qzfGxQg3QmKAhylu940goA?fbclid=IwAR0Cz_hqxO8M0Y1Zwdgy05qxtVvseP7imo49QccgNpojxdf4260E1V_xqDQ
WEBINAR ALERT: Biodiversity and Building Resilience to the Impacts of Climate Change in the ASEAN webinar 15 December 2020, 10:00–11:45 (GMT+8)...
Nov
14
Start: End:
ສະຖານທີ່: ສະໂມສອນໃຫ່ຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ
ງານວາງສະແດງ ແນວພັນພືດ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ທີ່ສະໂມສອນໃຫ່ຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ບ້ານໜອງວຽງຄຳ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ...
ການປະກອບສ່ວນ