ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳຫຼ້າສຸດ

Mar
25
Start: End:
ສະຖານທີ່: Zoom meeting
Gender Matters in Biodiversity Conservation: Launch of Regional Training Materials 25 March 2021, 10:00 – 11:45 (GMT+8) Participate via Zoom...
Mar
24
Start: End:
ສະຖານທີ່: Zoom meeting
"Shifting Cultivation from an Agroecological Perspective" by Dr. Peter Rosset, author of the book "Agroecology: Science and Politics" Wed. 24 March...
Feb
06
Start: End:
ສະຖານທີ່: ສູນຫັດຖະກຳ ອອກ ພົບ ຕົກ, ບ້ານສາຍລົມ, ນະຄອນຫລວງພະບາງ
ງານ ຕະຫຼາດນັດພື້ນເມືອງ ໃນວັນທີ່ 6 ແລະ 7 ກຸມພາ 2021, ເວລາ 10:00AM - 9:00PM ທີ່ສູນຫັດຖະກຳ ອອກ ພົບ ຕົກ, ບ້ານສາຍລົມ, ນະຄອນຫລວງພະບາງ. ອາຫານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ...
Feb
05
Start: End:
ສະຖານທີ່: ທີ່ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນສີຂຽວ ບ້ານໂນນເດື່ອ, ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ
ງານວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳ-ຫັດຖະກຳ ເພື່ອການອະນຸລັກ ທີ່ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນສີຂຽວ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ແຂວງ ສາລະວັນ ເຊິ່ງຈະເປີດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຊົມ ແລະ...
Jan
21
Start: End:
ສະຖານທີ່: Online Zoom Meeting
Eric Guerin, is a French biologist specialized in Southeast Asian native bee conservation and sustainable beekeeping. Based in Cambodia since 2008,...
ການປະກອບສ່ວນ