ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມໃນສປປລາວ

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ (ອັງກິດ: Mammal) ເຊິ່ງຈັດເປັນສັດຢູ່ໃນສາຂາຂອງສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງຢູ່ໃນເລົ່າສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ (ລາຕິນ: Mammalia) ມາຈາກຄຳວ່າ Mamma ແປວ່າ "ໜ້າເອິກມີນົມ" ແມ່ນກຸ່ມຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ມີການວິວັດທະນາການ ແລະ ພັດທະນາຮ່າງກາຍທີ່ສົມບູນແບບ ລວມເຖິງການພັດທະນາລະບົບປະສາດອັນກ້າວໜ້າ ສາມາດໃຊ້ຊີວິດໄດ້ໃນທຸກສະພາບແວດລ້ອມ. ມີຂະໜາດຮູບຮ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ລວມເຖິງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຕ່າງໆ ພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງມີ ການປ່ຽນແປງຕາມລັກສະນະຂອງແຕ່ຊະນິດ. ມີລັກສະນະເດັ່ນຊັດແມ່ນມີຕ່ອມນ້ຳນົມເຊິ່ງມີໃນສະເພາະເພດແມ່, ທີ່ສາມາດຜະລິດນ້ຳນົມເພື່ອໃຊ້ລ້ຽງລູກຕອນເກີດໃໝ່, ເປັນກຸ່ມສັດເລືອດອຸ່ນ, ມີຂົນເປັນເສັ້ນໆ (hair) ຫຼື ຂົນອ່ອນ (fur) ປົກຄຸມທົ່ວທັງຮ່າງກາຍ ເພື່ອເປັນການຮັກສາອຸນນະຫະພູມໃນຮ່າງກາຍ, ຍົກເວັ້ນສັດນ້ຳບາງຊະນິດເຊັ່ນປາຂ່າຈະບໍ່ມີຂົນ.

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ, ມີສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຫຼາຍຊະນິດໄດ້ ກາຍເປັນສັດລ້ຽງທີ່ຄຽງຄູ່ກັບຄົນລາວເຮົາມາດົນນານ ເຊັ່ນ: ຊ້າງ, ມ້າ, ງົວ, ຄວາຍ, ໜູ, ໝາ, ແມວ. ເຊິ່ງສັດເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຕໍ່ກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນລາວແຕ່ອາດິດເຖິງປະຈຸບັນ.

ໃນປະເທດລາວເຮົາມີການລາຍງານພົບວ່າສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມມີ 178 ຊະນິດ, ໃນນີ້ມີຈຳນວນ 4  ຊະນິດເປັນສັດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະສູນພັນ, 8 ຊະນິດມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນ, 23 ຊະນິດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສູນພັນ ແລະ 2 ຊະນິດຢູ່ໃນເຄືອຄາຍໃກ້ຈະສູນພັນ ທີ່ມີການປະເມີນຂອງ ອົງການສາກົນເພື່ອການອຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ແຕ່ບາງຊະນິດກໍ່ອາດຈະສູນພັນໃນລາວແລ້ວ.

ລາຍຊື່ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມໃນ ສປປ ລາວ

ຊື່ລາວ ຊື່ອັງກິດ ຊື່ວິທະຍາສາດ ຕະກຸນ ເລົ່າ
ຊ້າງ

Asian elephant

Elephas maximus  Linnaeus, 1758 Elephantidae  Proboscidea
ກະຈ້ອນ

Northern treeshrew

Tupaia belangeri (Wagner, 1841) Tupaiidae Scandentia
ລີງລົມເໜືອ Bengal slow loris Nycticebus bengalensis (Lacépède, 1800) Lorisidae Primates
ລີງລົມໃຕ້ Sunda slow loris Nycticebus coucang (Boddaert, 1785) Lorisidae Primates
ລີງລົມນ້ອຍ

Pygmy slow loris

Nycticebus pygmaeus Bonhote, 1907 Lorisidae Primates
ລີງກັງ

Stump-tailed macaque

Macaca arctoides (I. Geoffroy, 1831) Cercopithecidae Primates
ລີງທົນ

Assam macaque

Macaca assamensis McClelland, 1840 Cercopithecidae Primates
ລີງປູ Crab-eating macaque Macaca fascicularis Raffles, 1821 Cercopithecidae Primates
ລີງຫາງໝູຖິ່ນເໜືອ Northern pig-tailed macaque Macaca leonina (Blyth, 1863) Cercopithecidae Primates
ລີງວອກ Rhesus macaque Macaca mulatta (Zimmermann, 1780) Cercopithecidae Primates
ຄ່າງຫົວມົງກຸດ François' langur Trachypithecus francoisi (de Pousargues, 1898) Cercopithecidae Primates
ຄ່າງລາວເດີມ Laotian langur Trachypithecus laotum (Thomas, 1911) Cercopithecidae Primates
ຄ່າງແວ່ນຖິ່ນໃຕ້ Germain's langur Trachypithecus germaini (Milne-Edwards, 1876) Cercopithecidae Primates
ຄ່າງທົນ Annamese langur Trachypithecus margarita (Elliot, 1909) Cercopithecidae Primates
ຄ່າງແວ່ນຖິ່ນໃຕ້ Dusky leaf monkey Trachypithecus obscurus (Reid, 1837) Cercopithecidae Primates
ລີງຂາແດງ

Red-shanked douc

Pygathrix nemaeus (Linnaeus, 1771) Cercopithecidae Primates
ທະນີມືຂາວ Lar gibbon Hylobates lar (Linnaeus, 1771) Hylobatidae Primates
ທະນີມົງກຸດ Pileated gibbon Hylobates pileatus (Gray, 1861) Hylobatidae Primates
ທະນີແກ້ມເຫລືອງ Northern buffed-cheeked gibbon Nomascus annamensis Thinh et al., 2010 Hylobatidae Primates
ທະນີແກ້ມດໍາ Black crested gibbon Nomascus concolor (Harlan, 1826) Hylobatidae Primates
ທະນີແກ້ມເຫຼືອງ Yellow-cheeked gibbon Nomascus gabriellae (Thomas, 1909) Hylobatidae Primates
ທະນີແກ້ມຂາວຖິ່ນເຫນືອ Northern white-cheeked gibbon Nomascus leucogenys (Ogilby, 1840) Hylobatidae Primates
ທະນີແກ້ມຂາວຖິ່ນໃຕ Southern white-cheeked gibbon Nomascus siki (Delacour, 1951) Hylobatidae Primates
ຂະຍຸ Laotian rock rat Laonastes aenigmamus Jenkins, Kilpatrick, Robinson & Timmins, 2005 Diatomyidae Rodentia
ຫງອນ Asiatic brush-tailed porcupine Atherurus macrourus (Linnaeus, 1758) Hystricidae Rodentia
ເໝັ້ນ Malayan porcupine Hystrix brachyura Linnaeus, 1758 Hystricidae Rodentia
ພະຍາກະຮອກດຳ Black giant squirrel Ratufa bicolor (Sparrman, 1778) Sciuridae Rodentia
ບ່າງລົ້ວ Laotian giant flying squirrel Biswamoyopterus laoensis Sanamxay, Douangboubpha, Bumrungsri, Xayavong, Xayaphet, Satasook & Bates 2013 Sciuridae Rodentia
ບ່າງຕິນຂົນ Hairy-footed flying squirrel Belomys pearsonii (Gray, 1842) Sciuridae Rodentia
ບ່າງນ້ອຍເຂົາສູງ Particolored flying squirrel Hylopetes alboniger (Hodgson, 1836) Sciuridae Rodentia
ບ່າງນ້ອຍແກ້ມຂາວ Indochinese flying squirrel Hylopetes phayrei (Blyth, 1859) Sciuridae Rodentia
ບ້າງຫຼັງລາຍ Spotted giant flying squirrel Petaurista elegans (Müller, 1840) Sciuridae Rodentia

ກະຮອກຫຼາຍສີ

Finlayson's squirrel  Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) Sciuridae Rodentia
ກະຮອກຜີ Inornate squirrel Callosciurus inornatus (Gray, 1867) Sciuridae Rodentia
ກະໄໜແກ້ມແດງ Asian red-cheeked squirrel Dremomys rufigenis (Blanford, 1878) Sciuridae Rodentia
ກະຮອກດິນຂ້າງລາຍ Berdmore's ground squirrel Menetes berdmorei Blyth, 1849 Sciuridae Rodentia
ກະເລັນຂົນປາຍຫູສັ້ນ Himalayan striped squirrel Tamiops mcclellandii (Horsfield, 1840) Sciuridae Rodentia
ກະເລັນຫຼັງລາຍລອງ maritime striped squirrel Tamiops maritimus  (Bonhote, 1900) Sciuridae Rodentia
ກະເລັນຂົນປາຍຫູຍາວ Cambodian striped squirrel Tamiops rodolphii (Milne-Edwards, 1867) Sciuridae Rodentia
ອົ້ນແຂມ Hoary bamboo rat Rhizomys pruinosus Blyth, 1851 Spalacidae Rodentia
ອົ້ນໃຫຍ່ Large bamboo rat Rhizomys sumatrensis (Raffles, 1821) Spalacidae Rodentia
ໜູນາ Greater bandicoot rat Bandicota indica (Bechstein, 1800) Muridae Rodentia
ໜູແຂ້ວຂາວນ້ອຍ Small white-toothed rat Berylmys berdmorei (Blyth, 1851) Muridae Rodentia
ໜູແຂ້ວຂາວໃຫຍ່ Bower's white-toothed rat Berylmys bowersi (Anderson, 1879) Muridae Rodentia
ໜູໄມ້ເລັບຕີນແປ Fea's tree rat Chiromyscus chiropus (Thomas, 1891) Muridae Rodentia
ໜູຫຼິ່ງໄມ້ຫາງພູ່ Indomalayan pencil-tailed tree mouse Chiropodomys gliroides (Blyth, 1856) Muridae Rodentia
ໜູທ້ອງຂາວ Millard's rat Dacnomys millardi Thomas, 1916 Muridae Rodentia
ໜູຫວາຍນ້ອຍ Delacour's marmoset rat Hapalomys delacouri Thomas, 1927 Muridae Rodentia
ໜູຫວາຍພູ Edwards's long-tailed giant rat Leopoldamys edwardsi (Thomas, 1882) Muridae Rodentia
ໜູຫວາຍ Long-tailed giant rat Leopoldamys sabanus (Thomas, 1887) Muridae Rodentia
ໜູຟານເຫຼືອງ Red spiny rat Maxomys surifer (Miller, 1900) Muridae Rodentia
ໜູແດງ Mo's spiny rat Maxomys moi (Robinson & Kloss, 1922) Muridae Rodentia
ໜູຊິງນາຫາງຍາວ Ryukyu mouse Mus caroli Bonhote, 1902 Muridae Rodentia
ໜູຊິງນາຫາງສັ້ນ Fawn-colored mouse Mus cervicolor Hodgson, 1845 Muridae Rodentia
ໜູເຮືອນ Cook's mouse Mus cookii Ryley, 1914 Muridae Rodentia
ໜູຊິງປ່ານ້ອຍຂົນສ້ຽນ Gairdner's shrewmouse Mus pahari Thomas, 1916 Muridae Rodentia
ໜູໝາກກໍ່ Chestnut white-bellied rat Niviventer fulvescens (Gray, 1847) Muridae Rodentia
ໜູໝົ່ນ Pauline's limestone rat Saxatilomys paulinae Musser et al., 2005 Muridae Rodentia
ໜູນາ Ricefield rat Rattus argentiventer (Robinson & Kloss, 1916) Muridae Rodentia
ໜູູຈີດ Polynesian rat Rattus exulans (Peale, 1848) Muridae Rodentia
ໜູນານ້ອຍ Lesser ricefield rat Rattus losea (R. Swinhoe, 1871) Muridae Rodentia
ໜູໄຮ່ Himalayan field rat Rattus nitidus (Hodgson, 1845) Muridae Rodentia
ໜູແຄມນ້ຳ Sikkim rat Rattus andamanensis (Blyth, 1860) Muridae Rodentia
ໜູຍີ່ປຸ່ນ Tanezumi rat Rattus tanezumi Temminck, 1844 Muridae Rodentia
ໜູເຮືອນທ້ອງຂາວ Asiatic long-tailed climbing mouse Vandeleuria oleracea (Bennett, 1832)[2] Muridae Rodentia
ກະຕ່າຍປ່າ Burmese hare Lepus peguensis Blyth, 1855  Leporidae Lagomorpha
ກະຕ່າຍລາຍເສືອ Annamite striped rabbit Nesolagus timminsi Averianov, Abramov, & Tikhonov, 2000  Leporidae Lagomorpha
ໜູປາກແຫຼມຫາງສັ້ນ Short-tailed gymnure Hylomys suillus S. Müller, 1840 Erinaceidae  Erinaceomorpha
ໜູປາກແຫຼມອາຊີ Southeast Asian shrew Crocidura fuliginosa (Blyth, 1856) Soricidae Soricomorpha
ໜູປາກແຫຼມ Horsfield's shrew Crocidura horsfieldii (Tomes, 1856) Soricidae Soricomorpha
ໜູປາກແຫຼມພູເຂົາ Himalayan water shrew Chimarrogale himalayica (Gray, 1842)  Soricidae Soricomorpha
ຕຸ່ນປາກແຫຼມ Kloss's mole Euroscaptor klossi (Thomas, 1929) Talpidae Soricomorpha
ຕຸ່ນປາກແຫຼມພູເຂົາ Himalayan mole Euroscaptor micrura (Hodgson, 1841) Talpidae Soricomorpha
ເຈຍໝາກໄມ້ Lesser short-nosed fruit bat Cynopterus brachyotis (Müller, 1838) Pteropodidae Chiroptera
ເຈຍໝາໄມ້ໃຫຍ່ດັງສັ້ນ Greater short-nosed fruit bat Cynopterus sphinx (Vahl, 1797) Pteropodidae Chiroptera
ເຈຍບົວແຂ້ວມົນ Geoffroy's rousette Rousettus amplexicaudatus É. Geoffroy, 1810 Pteropodidae Chiroptera
ເຈຍຟານ Leschenault's rousette Rousettus leschenaultii Desmarest, 1820  Pteropodidae Chiroptera
ເຈຍໜ້າໝາ Long-tongued fruit bat Macroglossus sobrinus K. Andersen, 1911  Pteropodidae Chiroptera
ເຈຍບີ້ Hardwicke's woolly bat Kerivoula hardwickii (Horsfield, 1824) Vespertilionidae Chiroptera
ເຈ້ຍໜູ Peters's trumpet-eared bat Phoniscus jagorii (Peters, 1866) Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍໜ້າຂົນ Hairy-faced bat Myotis annectans Dobson, 1871 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍພະມ້າ Burmese whiskered bat Myotis montivagus (Dobson, 1874) Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍໃບຕອງ Wall-roosting mouse-eared bat Myotis muricola (Gray, 1846) Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍບັ້ງ Whiskered bat Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍໜ້າແບ້ Rickett's big-footed bat Myotis pilosus Peters, 1869 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍໜ້າຕຸ່ນ Thick-thumbed myotis Myotis rosseti Oey, 1951 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍແມ່ໂປ Himalayan whiskered bat Myotis siligorensis Horsfield, 1855 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍໄມ້ໄຜ່ Collared pipistrelle Arielulus aureocollaris Kock & Storch, 1996 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍແດງ Disk-footed bat Eudiscopus denticulus (Osgood, 1932) Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍຂຽວ Blanford's bat Hesperoptenus blanfordi Dobson, 1877 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍຝ້າຍ Cadorna's pipistrelle Hypsugo cadornae (Thomas, 1916) Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍຫູຂັ້ນ Chinese pipistrelle Hypsugo pulveratus (Peters, 1870) Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍຄວາຍ Great evening bat Ia io Thomas, 1902 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍຫູຂັ້ນໃຫຍ່ Least pipistrelle Pipistrellus tenuis (Temminck, 1840)[ Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍແມວ Harlequin bat Scotomanes ornatus (Blyth, 1851) Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍໄມ້ໄຜ່ໃຫຍ່ Greater bamboo bat Tylonycteris robustula Thomas, 1915 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍໜ້າລີງ Lesser hairy-winged bat Harpiocephalus harpia Temminck, 1840 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍດັງອຸໂມງ Little tube-nosed bat Murina aurata Milne-Edwards, 1872 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍດັງອຸໂມງໃຫຍ່ Round-eared tube-nosed bat Murina cyclotis Dobson, 1872 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍດັງອຸໂມງກາງ Hutton's tube-nosed bat Murina huttoni (Peters, 1872) Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍດັງອຸໂມງນ້ອຍ Scully's tube-nosed bat Murina tubinaris Scully, 1881 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍໜ້າເພດານ Western bent-winged bat Miniopterus magnater Sanborn, 1931 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍໝີດຳ Small bent-winged bat Miniopterus pusillus Dobson, 1876 Vespertilionidae Chiroptera
ເຈຍຜາ Common bent-wing bat Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)   Chiroptera
ເຈຍ Wrinkle-lipped free-tailed bat Chaerephon plicatus Buchanan, 1800  Molossidae Chiroptera
ເຈຍ Black-bearded tomb bat Taphozous melanopogon Temminck, 1841  Emballonuridae Chiroptera
ເຈຍ Lesser false vampire bat Megaderma spasma (Linnaeus, 1758) Megadermatidae Chiroptera
ເຈຍ Acuminate horseshoe bat Rhinolophus acuminatus Peters, 1871 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Bornean horseshoe bat Rhinolophus borneensis Peters, 1861 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Croslet horseshoe bat Rhinolophus coelophyllus Peters, 1867 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Woolly horseshoe bat Rhinolophus luctus Temminck, 1835 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Big-eared horseshoe bat Rhinolophus macrotis Blyth, 1844 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Malayan horseshoe bat Rhinolophus malayanus Bonhote, 1903 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Marshall's horseshoe bat Rhinolophus marshalli Thonglongya, 1973 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Bourret's horseshoe bat Rhinolophus paradoxolophus Bourret, 1951 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Pearson's horseshoe bat Rhinolophus pearsonii Horsfield, 1851 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Least horseshoe bat Rhinolophus pusillus Temminck, 1834 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Shamel's horseshoe bat Rhinolophus shameli Tate, 1943 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Lesser brown horseshoe bat Rhinolophus stheno K. Andersen, 1905 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Little Nepalese horseshoe bat Rhinolophus subbadius Blyth, 1844 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Thomas's horseshoe bat Rhinolophus thomasi K. Andersen, 1905 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Stoliczka's trident bat Aselliscus stoliczkanus (Dobson, 1871) Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ East Asian tailless leaf-nosed bat Coelops frithii Blyth, 1848 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Malayan tailless leaf-nosed bat Coelops robinsoni Bonhote, 1908 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Great roundleaf bat Hipposideros armiger (Hodgson, 1835) Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Ashy roundleaf bat Hipposideros cineraceus Blyth, 1853 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Fulvus roundleaf bat Hipposideros fulvus Gray, 1838 Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Intermediate roundleaf bat Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823) Rhinolophidae Chiroptera
ເຈຍ Shield-faced roundleaf bat Hipposideros lylei Thomas, 1913 Rhinolophidae Chiroptera
ລິ່ນງົວ Sunda pangolin Manis javanica Desmarest, 1822 Manidae Pholidota 
ລິ່ນຄວາຍ Chinese pangolin Manis pentadactyla Linnaeus, 1758 Manidae Pholidota 
ປາຂ່າ Irrawaddy dolphin Orcaella brevirostris (Owen in Gray, 1866) Delphinidae  Cetacea
ເສືອໄຟ Asian golden cat Catopuma temminckii (Vigors & Horsfield, 1827) Felidae Carnivora
ແມວໂພງ Jungle cat Felis chaus Schreber, 1777 Felidae Carnivora
ເສືອແມວລາຍຫີນອ່ອນ Marbled cat Pardofelis marmorata (Martin, 1836) Felidae Carnivora
ເສືອແມວດາວ Leopard cat Prionailurus bengalensis (Kerr, 1792) Felidae Carnivora
ເສືອລາຍເມກ Clouded leopard Neofelis nebulosa (Griffith, 1821) Felidae Carnivora
ເສືອດາວ Indochinese leopard Panthera pardus delacouri Pocock, 1930 Felidae Carnivora
ເສືອໂຄ້ງ Indochinese tiger Panthera tigris tigris (Linnaeus, 1758) Felidae Carnivora
ເຫງັນໝີ Binturong Arctictis binturong (Raffles, 1822) Viverridae Carnivora
ເຫງັນໜ້າຂາວ Small-toothed palm civet Arctogalidia trivirgata (Gray, 1832) Viverridae Carnivora
ເຫງັນຫາງຂໍ Masked palm civet Paguma larvata (Smith, 1827) Viverridae Carnivora
ເຫງັນອົ້ມ Asian palm civet Paradoxurus hermaphroditus (Pallas, 1777) Viverridae Carnivora
ເຫງັນລາຍພາດກອນ Owston's palm civet Chrotogale owstoni (Thomas, 1912) Viverridae Carnivora
ເຫງັນຫາງປ້ອງ Spotted linsang Prionodon pardicolor Hodgson, 1842 Prionodontidae Carnivora
ເຫງັນສັນຫາງດຳ Large-spotted civet Viverra megaspila Blyth, 1862 Viverridae Carnivora
ເຫງັນຫາງກ່ານ Large Indian civet Viverra zibetha Linnaeus, 1758 Viverridae Carnivora
ເຫງັນອົ້ມນ້ອຍ Small Indian civet Viverricula indica Geoffroy Saint-Hilaire, 1803 Viverridae Carnivora
ຈອນຟອນໃຫຍ່ Crab-eating mongoose Herpestes urva (Hodgson, 1836) Herpestidae  Carnivora
ໝາໄນ Dhole Cuon alpinus (Pallas, 1811) Canidae  Carnivora
ໝາ Dog Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 Canidae  Carnivora
ເໝືອຍ Sun bear Helarctos malayanus (Raffles, 1821) Ursidae Carnivora
ໝີຄວາຍ Asian black bear Ursus thibetanus (G. Cuvier, 1823) Ursidae Carnivora
ນາກ Asian small-clawed otter Aonyx cinereus (Illiger, 1815) Mustelidae  Carnivora
ໝູລື່ງ Hog badger Arctonyx collaris Cuvier, 1825 Mustelidae Carnivora
ນາກນ້ຳທຳມະດາ Eurasian otter Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Mustelidae Carnivora
ນາກນ້ຳດັງຂົນ Hairy-nosed otter Lutra sumatrana (Gray, 1865) Mustelidae Carnivora
ນາກໃຫຍ່ຂົນກ້ຽງ Smooth-coated otter Lutrogale perspicillata (Geoffroy Saint Hilaire, 1826) Mustelidae Carnivora
ເຫງັນໃຫຍ່ Yellow-throated marten Martes flavigula Boddaert, 1785 Mustelidae Carnivora
ໝາລື່ງຈີນ Chinese ferret-badger Melogale moschata (Gray, 1831) Mustelidae Carnivora
ໝາລື່ງມຽນມາ Burmese ferret-badger Melogale personata I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1831 Mustelidae Carnivora
ເຫງັນຫມາກໄມ້ Yellow-throated marten Martes flavigula  Boddaert, 1785 Mustelidae Carnivora
ຈອນຟອນທ້ອງເຫຼືອງ Yellow-bellied weasel Mustela kathiah Hodgson, 1835 Mustelidae Carnivora
ຈອນຟອນຊີເບຣີ Siberian weasel Mustela sibirica Pallas, 1773 Mustelidae Carnivora
ຈອນຟອນຫຼັງຂາວ Back-striped weasel Mustela strigidorsa Gray, 1853 Mustelidae Carnivora

ໝູງວງ

Malayan tapir Tapirus indicus (Desmarest, 1819) Tapiridae  Perissodactyla 
ແຮດສອງນໍ Northern Sumatran rhinoceros Dicerorhinus sumatrensis lasiotis (Buckland, 1872) Rhinocerotidae Perissodactyla 
ແຮດນໍດຽວ Annamite rhinoceros Rhinoceros sondaicus annamiticus Heude, 1892 Rhinocerotidae Perissodactyla 
ຟານໄກ້ Lesser mouse-deer Tragulus kanchil Raffles, 1821 Tragulidae Artiodactyla 
ຟານໃຫຍ່ Dwarf musk deer Moschus berezovskii Flerov, 1929 Moschidae Artiodactyla 
ໂອ້ງມັ່ງ Eld's deer Panolia eldii (McClelland, 1842) Cervidae Artiodactyla 
ກວາງໃຫຍ່ Sambar deer Rusa unicolor (Kerr, 1792) Cervidae Artiodactyla 
ຟານດົງ Fea's muntjac Muntiacus feae (Thomas & Doria, 1889) Cervidae Artiodactyla 
ຟານເລົ່າ Indian muntjac Muntiacus muntjak (Zimmermann, 1780) Cervidae Artiodactyla 
ຟານເຈື່ອງເຊິນ Truong Son muntjac Muntiacus truongsonensis (Giao, Tuoc, Dung, Wikramanayake, Amato, Arctander & Mackinnon, 1997) Cervidae Artiodactyla 
ຟານເຂົາໃຫຍ່ Giant muntjac Muntiacus vuquangensis (Tuoc, Dung, Dawson, Arctander and Mackinnon, 1994) Cervidae Artiodactyla 
ກະທິງ Gaur Bos gaurus (Smith, 1827) Bovidae Artiodactyla 
ງົວປ່າ Banteng Bos javanicus d'Alton, 1823 Bovidae Artiodactyla 
ງົວບາ Kouprey Bos sauveli Urbain, 1937 Bovidae Artiodactyla 
ງົວ Cattle Bos taurus

Linnaeus, 1758

Bovidae Artiodactyla 
ຄວາຍ

Wild water buffalo

Bubalus arnee

(Kerr, 1792)

Bovidae Artiodactyla 
ເສົາລາ Saola Pseudoryx nghetinhensis Dung, Giao, Chinh, Tuoc, Arctander, MacKinnon, 1993 Bovidae Artiodactyla 
ແບ້ Goat Capra aegagrus hircus (Linnaeus, 1758) Bovidae  
ເຍືອງ Mainland serow Capricornis sumatraensis Bechstein, 1799 Bovidae Artiodactyla 
ເຍືອງຜາ Chinese goral Naemorhedus griseus Milne-Edwards, 1874 Bovidae Artiodactyla 
ໝູປ່າ Wild boar Sus scrofa Linnaeus, 1758   Suidae Artiodactyla 
ໝູລ້ຽງ

Domestic pig

Sus scrofa domesticus Erxleben, 1777   Suidae Artiodactyla 
ການປະກອບສ່ວນ