ອັດຕະປື Attapeu ເຊກອງ Se k ong ຈຳປາສັກ Champasak ສາລາວັນ Salavan ສະຫວັນນະເຂດ Savanakhet ຄຳມ່ວນ Khammouane ບໍລິຄຳໄຊ Bolikhamsai ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Vientiane Capital ຊຽງຂວາງ Xiengkhouang ໄຊສົມບູນ Xaisomboun P ro vince ວຽງຈັນ Vientiane P ro vince ຫົວພັນ Hua Phan ໄຊຍະບູລີ Sayabouly ຫຼວງພະບາງ Luang Ph r abang ອຸດົມໄຊ Oudomxay ບໍ່ແກ້ວ Bo k eo ຫຼວງນ້ຳທາ Luang Namtha ຜົ້ງສາລ Phongsali

ເຂດການກະຈາຍພັນໃນລາວ: ກະຈາຍພັນເກືອບທຸກແຂວງໃນປະເທດລາວ.
ນິເວດວິທະຍາ: ປ່າປະສົມປ່ຽນໃບເຂດສູງ (>800), ປ່າໂຄກແຫ່ງ, ປ່າໄມ້ໃບເຂັມ, ປ່າໃບເຂັມປະສົມປ່າໃບກ້ວາງ, ເຂດອາກາດລົມມໍລະສູມ ແລະ ເຂດອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ

 

ການປະກອບສ່ວນ