ຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພຊະນາການຕໍ່ 100  ກຼາມ

 • ແຄຼວລໍຣີ 205 kcal
 • ໄຂມັນທັງໝົດ 12 ກຼາມ (g)
 • ໄຂມັນອິ່ມໂຕ 2.5 ກຼາມ (g)
 • ຄຼິເຣສເຕີຣໍ 63 mg
 • ໂຊດຽມ 61 mg
 • ໂພແທັກຊຽມ 384 mg
 • ໂປຣຕີນ 22 g
 • ແຄລຊຽມ 15 mg
 • ແມັກນິຊຽມ 30 mg
 • ທາດເຫຼັກ 0.3 mg
 • ວິຕາມິນຊີ 3.7 mg
 • ວິຕາມິນບີ6 0.6 mg
 • ວິຕາມິນບີ12 2.8 µg
ການປະກອບສ່ວນ