ເຫັດບີ້ / Split Gill Mushroom

ການນຳໃຊ້
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ຊື່ວິທະຍາສາດ / ຕະກຸນ
Schizophyllum commune Fr. / Schizophyllaceae
ຊື່ພ້ອງ
Agaricus alneus L.
Agaricus alneus Reichard
Agaricus multifidus Batsch
Apus alneus (L.) Gray
Daedalea commune (Fr.) P. Kumm.
Merulius alneus (L.) J.F. Gmel.
Merulius alneus Schumach.
Merulius communis (Fr.) Spirin & Zmitr.
Scaphophorum agaricoides Ehrenb.
Schizophyllum alneum (L.) J. Schröt.
Schizophyllum alneum Kuntze, Revis.
Schizophyllum alneum f. alneum
Schizophyllum alneum f. radiatum
Schizophyllum alneus (L.) Kuntze
Schizophyllum multifidum (Batsch) Fr.
Schizophyllum multifidum var. digitatum Ellis & T. Macbr.
Schizophyllum multifidum (Batsch) Fr.
ຊື່ອື່ນ
Thai: Het Kheang, Het Tin Touk Kea
Eng common name: Split Gill
Chinese: Liè zhě jūn (裂褶菌)
ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ

ໝວກເຫັດ ກວ້າງ 1−3.5 ຊມ, ຮູບເຄີ່ງວົງມົນ ຫຼື ຮູບວີ ແລະ ເຫວີອອກໄປຫາສ່ວນປາຍ, ຈາກນັ້ນແຄບໄປຫາໂຄນກ້ານ.  ຂອບໝວກເປັນສ້ອຍ ແລະ ແຕກໄປຫາປາຍ, ກວ້າງອອກຄ້າຍຕີນກັບແກ້, ຜີວດ້ານເທີງມີຂົນຫຍາບ ແລະ ເປັນຮ່ອງຈາກກ້ານໄປຫາປາຍຂອບໝວກເຫັດ, ສີນ້ຳຕານອ່ອນປົນສີເຫຼືອງ, ຂອບດອກສີຈາງກວ່າ ຫາ ສີຂາວ. ກີບ ກວ້າງ 2−3 ມມ, ສີຂາວ ແລະ ກາຍເປັນສີນ້ຳຕານອ່ອນ. ກ້ານ ສັ້ນ ຫື ບໍ່ ຊັດເຈນ. ວົງແຫວນບໍ່ມີ. ລາຍພີມສະປໍສີຂາວ.

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້

່ອາຫານ: ເປັນອາຫານທ້ອງຖີ່ນ ສາມາດນຳມາເຮັດເປັນຫໍ່ໝົກ, ເຮັດຊຸບປົນກັບຜັກຫຼາຍຊະນີດ.
ຢາພື້ນເມືອງ: ເປັນເຫັດທີ່ມີຄູນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຜົນການວິໄຈໄດ້ຢືນຢັນວ່າມັນສາມາດບຳລູງສຸຂະພາບ ແລະ ສ້າງພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ. ເຫັດຊະນີດນີ້ 100 ກກ, ມີ ໂປຣຕີນ 17.0 ກ, ໄຂມັນ 0.5 ກ, ແຄລຊຽມ 90 ມກ, ທາດເຫຼັກ 280 ມກ ແລະ 640 ມກ, (Mongkontanawat, 2557). ເນື່ອງຈາກເຫັດນີ້ມີສານອາຫານສູງທີ່ພົບໃນເຫັດຈື່ງຫາຍເປັນສ່ວນປະສົມໃນອາຫານອາຊີມາຍາວນານແລ້ວ. ໄດ້ມີການສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເຫັດບີ້ເຊີ່ງຍັງເປັນເຫັດພື້ນບ້ານທີ່ປະກອບດ້ວຍສານອາຫານອັນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີປະສິດທີພາບທາງຢາເຊັ່ນ: ທາດ β-glucan.  Schizophyllan, a β-glucan ເຊີ່ງປະກອບໃນຢາ.

ການປະກອບສ່ວນ