ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ
Km 12 Thadeua Road, Hatsayfong District, Vientiane LAO PDR. P.O.Box 1016 Tel: (856-21) 812001 , (856-21) 812045 , (856-21) 812253, Call Center : 1898 Fax : (856-21) 812002, (856-21) 812255, (856-21) 812049 E-mail : info@beerlao.la 
Lao Brewery Plant Champasack Province : Km 19. 13th South Road, Phathoumphone District, Champasack Province Tel : (031) 214 192

ຂາຍເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ຊຽງຂວາງ ສົ່ງ-ຍ່ອຍ
ໂທຣ: 020 97894463

Lee Cha

ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຂັດຂາວ ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນ ກະສຶກອນລາວ (Lao Farmers' Products): 158 ຖະໜົນມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ບ. ໂພນປ່າເປົ້າ, ມ. ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂທຣ: +856 21 313976, 312888, Fax: 856-21-314425, email: ltp.direction@gmail.com

ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ລາວເດີ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ສົ່ງ-ຍ່ອຍ: ສາຂາຈຳໜ່າຍຢູ່ທີ່ ບ. ອຸດົມວິໄລ, ມ. ໄກສອນພົມວິຫານ, ຂ. ສະຫວັນນະເຂດ, ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 54444836, 020 55579795

ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ຊຽງຂວາງ: ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ເບີ: 030 5777659, 020 55301115, 020 56111947

ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ Royal ເຂົ້າໜຽວຂັດພິເສດ 100%, ຂາຍສົ່ງ-ຍ່ອຍ, Royal Group Co,LTD, www.royalexpress.la, Tel: 020 7676878, 020 2899888

Contribute