News

29 May 2023
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ມີການຄົ້ນພົບຫອຍຊະນິດໃໝ່ຂອງໂລກຈຳນວນ 4 ຊະນິດ ຈາກ ສປປ ລາວ ໃນນັ້ນປະກອບມີຫອຍນັກລ່າຈຳນວນ 1 ຊະນິດ ແລະ ຫອຍທາກຈຳນວນ 3 ຊະນິດຄື: ຫອຍນັກລ່າ...
25 May 2023
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ອົງການ WWF ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບ ສັດ ແລະ ພືດ ສາຍພັນໃໝ່ ໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຈາກນັກວິທະຍາສາດ...
22 May 2023
Since April 24, 2023, the Facebook Page of Phakhaolao has been hacked. Following this incident, we made an announcement on the Phakhaolao website,...
11 May 2023
ພາກເໜືອ ພາກກາງ ພາກໃຕ້ ເຂົ້ານາປີ ເນື້ອທີ່ປູກ ( ເຮັກຕາ ) 97,482 ຜະລິດຕະພາບ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ) 4.10 ຜົນຜະລິດທັງໝົດ ( ໂຕນ) 399,200 ເນື້ອທີ່ປູກ ( ເຮັກຕາ )...
28 Apr 2023
Dear Phakhaolao follower, Our Facebook Page Phakhaolao has been hacked. We are trying to solve the problem as quickly as possible. We do not take...
24 Apr 2023
ລາຍຊື່ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດທີ່ສໍາເລັດການເຈລະຈາສົ່ງອອກ ຖືໄດ້ວ່າເປັນການເປີດຕະຫຼາດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສົ່ງສິນຄ້າໄປຍັງ ສປ ຈີນ ມີທັງໝົດ 16 ລາຍການດັ່ງນີ້: ເຂົ້າສານ...
20 Apr 2023
We are delighted to invite you to be a part of our upcoming forum, National Forum on Investments in Sustainable Agriculture Lao PDR. Investing in...
10 Apr 2023
Phytotaxa published Aristolochia laotica (subgen. Siphisia), a new species from Northeastern Laos Published date: 04.04.2023...
06 Apr 2023
ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສື່ມວນຊົນ ຕໍ່ວຽກງານອະນຸລັກ, ສະພາບການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ, ການສະກັດກັ້ນ ແລະ...
Contribute