ຫຍ້າຂີວຂົນ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຖອກທ້ອງໄດ້ດີ

bouavone thipphavanh
ອາການຖອກທ້ອງສາມາດບັນເທົາໄດ້ດ້ວຍສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານ
ແນະນຳວິທີເຮັດ
www.phakhaolao.la

 

ອາການຖອກທ້ອງສາມາດບັນເທົາໄດ້ດ້ວຍສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານໃກ້ຕົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຍ້າຂີວຂົນ 

ສ່ວນປະສົມ

  • ຫຍ້າຂີວຂົນ            5-7 ຍອດ
  • ນໍ້າສະອາດ             1 ຈອກ

ວິທີເຮັດ

  1. ນຳຫຍ້າຂີວຂົນໄປລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ຈາກນັ້ນເອົາໄປຄັ້ນໃສ່ໃນປະລິມານ 1 ຈອກ

  2. ໂດຍບີບເອົານຳຈົນໝົດ ແລ້ວນຳມາດື່ມໄດ້ເລີຍ

 

 

ການປະກອບສ່ວນ