ງູກ່ານປ້ອງເຫຼືອງ / Mangrove Snake

ຊະນິດຮ່ວມ
ການນຳໃຊ້
ອາຫານ
ຊື່ວິທະຍາສາດ / ຕະກຸນ
Boiga dendrophila (F. Boie, 1827) / Colubridae
ຊື່ພ້ອງ
Dipsas dendrophila F. Boie, 1827
Triglyphodon dendrophilum A.M.C. Duméril & Bibron, 1854
Dipsadomorphus dendrophilus Boulenger, 1896
Boiga dendrophila Brongersma, 1934
ຊື່ອື່ນ
Thai: ງູປ້ອງທອງ
English: Mangrove Snake and gold-ringed cat snake.
ສະຖານະພາບການອະນຸລັກ
Least Concern
ພັນລະນາລັກສະນະສັນຖານ

      ເປັນງູທີ່ມີຄວາມຍາວຫຼາຍ, ລຳໂຕເປັນຮູບ 3 ຫຼ່ຽມເລັກນ້ອຍ, ຂະໜາດໃຫຍ່, ຄາງໃຫຍ່ ຄາງກະໄຕແຂງແຮງຫຼາຍເວລາກັດຫຍັງແລ້ວບໍ່ຍອມປ່ອຍ, ບາງໂຕຮ້າຍ ແລະ ມີພິດ, ໂຍນໂຕເພື່ອກັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ແຕ່ມີພິດອ່ອນເວລາກັດຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບ ແລະ ພວມ ແຕ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້. ລຳໂຕມີສິດຳເຂັ້ມສະຫຼັບກັບສີເຫຼືອງເຂັ້ມເປັນໄລຍະ, ຮິມຝີປາກຮອດໃຕ້ຄາງມີສີເຫຼືອງສົດ, ລຳໂຕດ້ານເທິງມີສີດຳ ແລະ ມີແຖບສີເຫຼືອງເປັນວົງແຫວນຄາດເທິງລຳໂຕ ແລະ ຫາງ ໂດຍບໍລິເວນລຳໂຕຫາຮິມຝີປາກມີ 8 ແຖບ, ແລະ ຫາງມີ 35-45 ແຖບ. ລຳຄໍມີສີເຫຼືອງ, ທ້ອງມີສີເທົາ, ລຳໂຕມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໜາ, ຫຼັງລຽບ, ຫົວແຍກຈາກລຳຄໍຊັດເຈນ, ດັງສັ້ນ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງກົມ, ຕາມີຂະໜາດໃຫຍ່, ມີແກ່ນຕາສີດຳທີ່ມີລັກສະນະດິ່ງລົງ.
      ຖິ່ນອາໄສ: ມັກຫົດໂຕຢູ່ຕາມລືບໄມ້, ໂພງໄມ້ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ.
       ອາຫານ: ອາຫານຂອງພວກມັນໄດ້ແກ່ ໜູ, ປາ, ກະປອມ, ລູກນົກ ແລະ ໄຂ່. ມັກອອກຫາກິນໃນຍາມກາງຄືນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທີ່ມີຄວມຊຸ່ມ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ຫາກິນເທິງຕົ້ນໄມ້. ກາງເວັນຈະເຫງົາເບິ່ງຄືບໍຮ້າຍ ແຕ່ກາງຄືນເປັນງູທີ່ຄ່ອງແຄ້ວວອງໄວ.
       ພຶດຕິກຳ: ເປັນງູທີ່ມີພິດອ່ອນ ມີແຂ້ວພິດຢູ່ບໍລິເວນໃຕ້ຕາ, ນິໄສດຸຮ້າຍເມື່ອຖືກລົບກວນ, ປົກກະຕິບໍ່ອັນຕະລາຍເມື່ອຖືກກັດ ແຕ່ຈະສະແດງອາກາດເປັນພິດອອກມາໂດຍມີລັກສະນະບວມ ແລະ ເຈັບເລັກນ້ອຍ.

ການສຶບພັນ ແລະ ວົງຈອນຊີວິດ

     ການປະສົມພັນ: ວາງໄຂ່ຄັ້ງລະ 4-15 ໜ່ວຍ, ເວລາໃນການຟັກໄຂ່ແມ່ນ 12 ອາທິດ, ລູກງູທີ່ອອກມາຈະມີຄວາມຍາວລຳໂຕປະມານ 35-43 ຊມ.

ການປະກອບສ່ວນ