ຫອຍຈູບ / River Snail

ການນຳໃຊ້
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ຊື່ວິທະຍາສາດ / ຕະກຸນ
Filopaludina martensi martensi (Frauenfeld, 1865) / Filopaludina
ຊື່ພ້ອງ
Paludina frauenfeldi Morelet, 1869
Sinotaia ingallsiana abnormalis Habe, 1964
Vivipara martensiana var. costellata Kobelt, 1908
ຊື່ອື່ນ
Thai: Hoi Khom
ສະຖານະພາບການອະນຸລັກ
Least Concern
ພັນລະນາລັກສະນະສັນຖານ

ຫອຍຈູບ ມີຄວາມສູງ 2-4 ຊັງຕີແມັດ, ເປັນຫອຍນ້ຳຈືດຂະໜາດນ້ອຍ, ມີເປືອກເປັນກຽວກົມ ກົ້ນແຫຼມ, ເປືອກໜາ ແລະ ແຂງ, ຜິວຊັ້ນນອກເປັນສີຂຽວແກ່, ຝາປິດເປືອກເປັນແຜ່ນມົນ, ຕີນໃຫຍ່, ຈະງອຍປາກເປັນສັນໜາ, ຕາມີສີດຳຢູ່ເຄີິ່ງກາງລະຫວ່າງກົກໜວດ, ຕົວຜູ້ມີໜວດຂ້າງຂວາໜາກວ່າໜວດເສັ້ນຂ້າງຊ້າຍ, ລັກສະນະພິເສດຂອງຫອຍຊະນິດນີ້ຈະມີອະໄວຍະວະເພດທັ້ງເພດຜູ້ ແລະ ເພດແມ່ຢູ່ໃນຕົວດຽວກັນ, ອອກລູກເປັນໂຕ ແລະ ປະສົມພັນໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ຈະພົບເຫັນຫຼາຍໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ-ເມສາ.

ຫອຍຈູບມັກຢູ່ໃນແຫຼ່ງນ້ຳນິ້ງເຊິ່ງບໍ່ເລິກປານໃດ, ຕາມບໍລິເວນມີພື້ນໜອງເປັນຕົມ ຫຼື ດິນປົນຊາຍ, ພົບທົ່ວໄປໃນນ້ຳຈືດ ແລະ ປາກແມ່ນ້ຳອອກສູ່ທະເລ ເຊັ່ນ: ໜອງ, ບຶງ ແລະ ທົ່ງນາ. ຫອຍຈູບຈະກິນພວກເທົາ, ແໜທີ່ເນົ່າເປື່ອຍ ຫຼື ສົດໆ, ໃບໄມ້ເນົ່າໃນນ້ຳ, ຊາກອິນຊີວັດຖຸ ຫຼື ຕົມຕາມພື້ນໜອງ.

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້

ຫອຍຈູບພົບຫຼາຍໃນແຫ່ຼງນ້ຳທຳມະຊາດທີ່ສະອາດ ແລະ ປາສະຈາກສານເຄມີປົນເປື້ອນ. ຄົນລາວນິຍົມນຳມາປະກອບເປັນອາຫານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍລາຍການ ເຊັ່ນ: ເອາະ, ແກງ, ຂົ້ວ, ອ່ອມຫອຍ ແລະ ກ້ອຍຫອຍ. ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບເຫັນວາງຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນເສດຖະກິດຄອບຄົວອີກດ້ວຍ.

ການປະກອບສ່ວນ