ຂຽດຕະໂອດໃຫຍ່ / Mortensen's stream frog

ການນຳໃຊ້
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ຊື່ວິທະຍາສາດ / ຕະກຸນ
Sylvirana mortenseni (Boulenger, 1903) / Ranidae
ຊື່ພ້ອງ
Rana mortenseni Boulenger, 1903
Hylarana mortenseni Boulenger (1903)
ຊື່ອື່ນ
ໄທ: ກົບອ່ອງໃຫຍ່, ຂຽດຕາໂອດ, ຂຽດໂງ່, ກົບໂງ່ ແລະ ອີແງ້ວ.
ອັງກິດ: Dark Sided Frog ແລະ Mortensen's frog.
ຈີນ: 水蛙属.
ສະຖານະພາບການອະນຸລັກ
Least Concern
ພັນລະນາລັກສະນະສັນຖານ

ລຳໂຕມີຂະໜາດປານກາງ, ຍາວ 45–59 ມມ, ຜິວໜັງຂ້ອນຂ້າງລຽບ ຫຼື ຂຸຂັງເປັນປຸ່ມບໍລິເວນເໜືອກົ້ນ ແລະ ກົກຂາຫຼັງ, ຫຼັງມີສັນໜານູນຍາວຈົນຮອດກົກຂາ, ດ້ານຂ້າງຂອງລຳໂຕມີແຖບສີນ້ຳຕານເຂັ້ມຍາວຮອດກົກຂາ. ໂຕຜູ້ມີຕ່ອມທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ໂຄນຂາໜ້າດ້ານລຸ່ມ, ປາຍນິ້ວມື ແລະ ນິ້ວຕີນແຜ່ຂະຫຍາຍອອກເປັນແຜ່ນນ້ອຍໆ, ມີແຜ່ນຍຶດຕີນກວມເອົາສາມໃນສີ່ຂອງຄວາມຍາວຕີນ. ຫົວມີຂະໜາດກ້ວາງ 8-10 ມມ, ຍາວປະມານ 13 ມມ, ມີຕາກົມໃຫຍ່, ແຜ່ນຊ່ອງຫູເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ຄາງກະໄຕດ້ານລຸ່ມມີຈຸດສີເທົາກະຈາຍຢູ່, ດ້ານທ້ອງມີສີຂາວປົນເຫຼືອງ, ຂາຫຼັງມີແຖບສີນ້ຳຕານເຂັມພາດຂວາງ.

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້

ອາຫານ: ສາມາດນຳມາເປັນອາຫານໄດ້.

ສັບພະຄຸນ: ສາມາດນຳມາເຮັດເປັນຢາບຳລູງຮ່າງກາຍ ໂດຍການປູງແຕ່ງເປັນອາຫານ

ການສຶບພັນ ແລະ ວົງຈອນຊີວິດ

ສືບພັນພາຍນອກ, ສືບພັນອາຍຸຊ່ວງ 2-3 ປີ, ອອກລູກເປັນໄຂ່ໃນນ້ຳ, ວາງໄຂ່ເປັນກຸ່ມ, ບໍ່ມີເປືອກແຕ່ມີວຸ້ນຫຸ້ມເອົາໄວ້ອ້ອມຮອບ, ລູກອ່ອນທີ່ອອກຈາກໄຂ່ມີຮູບຄ້າຍປາເອີ້ນວ່າຮວກ, ຢູ່ໃນນ້ຳຫາຍໃຈດ້ວຍຟັນຟືມ, ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນມາມີປອດທີ່ສາມາດຫາຍໃຈໄດ້, ຂຶ້ນບົກໄດ້ແຕ່ຢູ່ໃກ້ນ້ຳ.

ການປະກອບສ່ວນ