ການສົ່ງເສີມຜະລິດຊາໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

10 Feb 2020 Authors: Keooudone Souvannakhoummane
ການສົ່ງເສີມຜະລິດຊາໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຊາປ່າເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນສູງ ຖ້າຢູ່ໃນທຳມະຊາດ,ໂດຍມີຊື່ວິທະຍາສາດວ່າ Camellia sinensis var. assamica ເຊິ່ງເປັນຊາທຳມະຊາດທີ່ພົບໃນເຂດ ເນີນສູງຂອງລາວ. ຊາຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ, ປ້ອງກັນມະເຮັງສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນຂໍ້ອັກເສບ, ສາມາດຊ່ວຍຕ້ານໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ. ຊາຍັງເປັນສັນຍາລັກເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງປ່າ. ນອກນັ້ນຍັງສາມາດປູກປະສົມປະສານກັບພືດຊະນິດອື່ນໄດ້ດີ.

ດາວໂຫລດ

ການສົ່ງເສີມຜະລິດຊາໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ - ລາວ (879 KB)

ການສົ່ງເສີມຜະລິດຊາໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ

ການປະກອບສ່ວນ