ສື່ສິ່ງພິມ

Languages

Author(s): Sengthong, A., Saensouk, S., Saensouk, P., Souladeth, P.
Cytogenetical studies were carried out on five varieties of Callisia repens, i.e., turtle vine, green, pink lady, gold, and Bianca. The morphological characteristics of all five…
Author(s): Phengmala, K., Saesouk, S., Saensouk, P., Souladeth, P.
Results from an ethnobotany study of Hmong ethnic groups in  Bolikhamxay Province, Laos PDR between 2021 and 2023 identifies plant uses for 133 species, 104 genera, and 50…
Author(s): ກະຊວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ມາດຕາ 1: ຮັບຮອງເອົາບັນຊີ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີ I ແລະ ປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ II ດັ່ງນີ້: 
Author(s): Hiroyoshi Ohashi, Kazuaki Ohashi, Koji Nata, Phetlasy Souladeth and Shuichiro Tagane
Desmodium s.l. (Leguminosae tribe Desmodieae) is highly diverse in Indochina at the generic level. Among the segregates from Desmodium s.s., Grona has most differentiated in the…
Author(s): Khamla Inkhavilay, Chirasak Sutcharit and Arthit Pholyotha
Terrestrial malacofauna in Laos is expected to comprise a large number of species because the country has a large variety of suitable habitats for snail colonization and…
Author(s): Anny Vanhdibay, Chathala Viennasai, Patisith Mitthiyaphone, Chanthanom Deuanemany, Thanit Siriboon And Khamla Inkhavilay
 
Author(s): Bachhausen, P.
Since 2008 the commercial trade of Laotriton laoensis has been prohibited in Laos. This is to be welcomed although protection in practice is hardly to be monitored. According to…
Author(s): Shuichiro Tagane, Phetlasy Souladeth, Nobuyuki Tanaka, Kachonesak Phengmala, Tetsukazu Yahara
Two new species of Lasianthus (Rubiaceae), L. bolavenensis Tagane & Soulad., and L. laoticus Tagane, Soulad. & Nob.Tanaka from Bolaven Plateau, southern Laos, are…
ການປະກອບສ່ວນ