ສົ່ງເສີມການປູກກ້ວຍທະນີ (ໝາກກ້ວຍນ້ຳ) ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ

06 Feb 2020 Authors: TABI
TABI

ກ້ວຍທະນີ (ກ້ວຍນ້ຳ) ແມ່ນໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີການປູກຫຼາຍຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນປະເທດລາວ ແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້ ແລະ ນິຍົມບໍລິໂພກກັນຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າກ້ວຍທະນີ ເປັນໝາກກ້ວຍທີ່ບໍລິໂພກງ່າຍ ແລະ ມີວິຕາມິນສູງຕໍ່ຮ່າງກາຍຊ່ວຍລະບາຍງ່າຍ ບໍ່ວ່າເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຄົົນສູງອາຍຸກໍສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ເພື່ອເປັນຂອງຫວານຫຼັງຮັບປະທານອາຫານ

ດາວໂຫລດ

ສົ່ງເສີມການປູກກ້ວຍທະນີ (ໝາກກ້ວຍນ້ຳ) ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ - ລາວ (14.9 MB)

ສົ່ງເສີມການປູກກ້ວຍທະນີ (ໝາກກ້ວຍນ້ຳ) ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ

ການປະກອບສ່ວນ