ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນນັ້ນມີສ່ວນເຊື່ອມໂຍງກັນຫຼືບໍ?

ໄຟປ່າໃນປະເທດອົດສະຕາລີ ຄືໜຶ່ງໂຕຢ່າງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຫຼົ່າຊີວະນາໆພັນ
​https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/28/almost-3-billion-animals-affected-by-australian-megafires-report-shows-aoe
www.theguardian.com

28 ກໍລະກົດ 2020 

ໄພທຳມະຊາດໄດ້ກາຍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ສຳລັບເຫຼົ່າສັດປ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງຍຸກສະໄໝໃໝ່  ສັດຫຼາຍກວ່າ 3 ພັນລ້ານໂຕຖືກຂ້າໃນເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າລະດູຮ້ອນ , ປະເທດອົດສະຕາລີ

ໄດ້ມີການລາຍງານເທື່ອທຳອິດຈາກນັກວິທະຍາສາດ ຕໍ່ກັບລະດັບຜົນກະທົບຂອງສັດປ່າພື້ນເມືອງວ່າ ສັດເກືອບ 3 ພັນລ້ານໂຕຖືກຂ້າ ຫຼື ໄດ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນປະເທດອົດສະຕາລີ 2019-2020

The Guardian ໄດ້ສຶກສາ ແລະ ພົບການຄາດຄະເນວ່າ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມປະມານ 143 ລ້ານໂຕ ນົກ 180​ ລ້ານໂຕ, ກົບ 51​ ລ້ານໂຕ ແລະ ສັດເຫຼືອຄານ 2.5 ພັນລ້ານໂຕໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄຟໄໝ້ປ່າທົ່ວທະວີບ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/28/almost-3-billion-animals-affected-by-australian-megafires-report-shows-aoe

ການປະກອບສ່ວນ