📣📣ຂໍເຊີນຊວນໄວໝຸ່ມລາວ ພົບປະໂອ້ລົມກ່ຽວກັບ ແຜນການດຳເນີນງານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານຊີວະນາໆພັນ (NBSAP)🌳🍀🐝🐘🐟🐌 ຂອງ ສປປ ລາວ

Jul 28
2023
ສະຖານທີ່
ຜ່ານທາງ zoom
ACB ຂໍເຊີນຊວນໄວໝຸ່ມ YBLs ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ NBSAP
www.phakhaolao.la

🙋‍♀️🙋‍♂️🤝🧑‍💻ເວທີສຳລັບການຮຽນຮູ້, ແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນປະສົບການລະຫວ່າງໄວໝຸ່ມ ແລະ ພາກລັດ( ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ)🌳 ດ້ານການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນໃນ ສປປ ລາວ. 

ໄວໝຸ່ມ ຫລື ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ແລະ ຢາກເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ດີດ້ານການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ຢ່າລືມມາພົບກັບພວກເຮົາໄດ້ເດີ😊 ໃນວັນທີ 28/7/2023 ເວລາ 10:00 ໂມງ (ອອນໄລ). ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ຕາມລີ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້👇 ຫລື ສະແກນບາໂຄດໄດ້ເລີຍ. 

 

ລີ້ງລົງທະບຽນ: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0rcu2vpz8vGtR2C7NzHLU6go5oVGmAsyR1?fbclid=IwAR0yrkm79vXZdJnynlWUkKP9zYKWHZEjtUd1rpoQe5oxjWbYJyZeQ6I0_PI#/registration

 

ໝາຍເຫດ: ການສົນທະນາຈະເປັນພາສາລາວ ແລະ ມີການແປເປັນພາສາອັງກິດ.

ການປະກອບສ່ວນ