ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (World Environment Day 2023 )

Jun 05
2023
ສະຖານທີ່
ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ
Social Environmental Education and Development - SEED

 

ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມຈັດງານວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (World Environment Day 2023 ) ຂື້ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງງານດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ມີການສຳມະນາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກປາສຕິກ “Effect and Solution to Microplastic Pollution” ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອປາສຕິກດ້ວຍຂະບວນການ Pyrolysis.

🗓 ງານຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2023

⏰ ວັນຈັນ ວັນທີ່: 08:00 – 15:40

📍 ທີ່ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

ລິ້ງສະຖານທີ : https://maps.app.goo.gl/RK7x29H8F4mKsett7

ການປະກອບສ່ວນ