ຊາພູສັນໃນແຂວງຊຽງຂວາງ

06 Feb 2020 Authors: TABI
TABI

ຊາ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍດ້ານຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ການດື່ມຊາຈະຊ່ວຍໃນການດູດຊຶມເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ, ມີສະຕິ, ປັບປຸງຄວາມຊົງຈຳ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ເປັນພືດສ້າງລາຍຮັບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ດາວໂຫລດ

ຊາພູສັນ ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ - ລາວ (27.6 MB)

ຊາພູສັນ ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ການປະກອບສ່ວນ