ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 2 out of 2 found.

1: ລີງວອກ / Rhesus Macaque

Last updated 04 Feb 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Macaca mulatta (Zimmermann, 1780) / Cercopithecidae

2: ລີງຜົມແບ່ງ / Assamese Macaque

Last updated 22 Jan 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Macaca assamensis McClelland, 1840 / Cercopithecidae
ການປະກອບສ່ວນ