ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 2 out of 2 found.

1: ຜັກຕົບ / Water Hyacinth

Last updated 24 May 2023
Use
ພະລັງງານ
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Eichhornia crassipes (Mart.) Solms / Pontederiaceae

2: ຕົ້ນໝາກເຍົາ / Bubble Bush

Last updated 01 Aug 2022
Use
ພະລັງງານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Jatropha curcas L. / Euphorbiaceae
ການປະກອບສ່ວນ