ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 192 found.

1: ຖົ່ວຂຽວ / Mung Bean

Last updated 29 Sep 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Vigna radiata (L.) R.Wilczek / Fabaceae

2: ເຫັດຂ້ອນຂາວ / White Log Mushroom

Last updated 12 Sep 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lentinus squarrosulus Mont. / Polyporaceae

3: ຕົ້ນໝາກມ່ວງ / Mango

Last updated 23 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Mangifera indica L. / Anacardiaceae

4: ຕົ້ນໜາກຫຸ່ງ / Papaya

Last updated 22 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Carica papaya L. / Caricaceae

5: ໝາກນອດ / Passion fruit

Last updated 22 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Passiflora edulis Sims / Passifloraceae

6: ຕົ້ນໝາກນາວ / Lime

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle / Rutaceae

7: ກ້ວຍປ່າ / Wild Banana

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Musa acuminata Colla / MUSACEAE

8: ໝາກອຶ / Pumpkin

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Cucurbita moschata Duchesne / Cucurbitaceae

9: ຜັກບົ້ງ / Water Morning Glory

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Ipomoea aquatica Forssk / Convolvulaceae

10: ຜັກອີ່ຮູມ / Drumstick Tree

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Moringa oleifera Lamk. / Moringaceae
ການປະກອບສ່ວນ