ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 35 found.

1: ໝາກນອດ / Passion fruit

Last updated 22 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Passiflora edulis Sims / Passifloraceae

2: ແຜ່ນດິນເຢັນ / The Chinese Evergreen

Last updated 14 Jun 2023
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Aglaonema modestum Schott ex Engl. / Araceae

3: ພວງພີ່ / Pagoda Flower

Last updated 17 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Clerodendrum paniculatum L / Lamiaceae

4: ຫຍ້ານາ / sheathed cyperus

Last updated 01 Sep 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Cyperus haspan L. / CYPERACEAE

5: ບົວຝອຍ / Water-snowflake

Last updated 29 Jul 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Nymphoides indica (L.) Kuntze / Menyanthaceae

6: ເຕົ່າຮ້ອງໃບແຫຼມ / Arrowhead

Last updated 23 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Sagittaria sagittifolia L. / ALISMATACEAE

7: ຂີງ / Ginger

Last updated 22 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Zingiber officinale Roscoe / Zingiberaceae

8: ໜາມກະແທວແດງ

Last updated 18 Jun 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Pterolobium macropterum Kurz / FABACEAE

9: ຫຍ້າແຜດຄວາຍ/ Blanket Grass

Last updated 11 Jun 2021
Use
ອາຫານ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. / POACEAE

10: ບົວເຝື່ອນ / Water Lily

Last updated 27 Apr 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Nymphaea nouchali Burm. f. / NYMPHAEACEAE
ການປະກອບສ່ວນ