ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 7 out of 7 found.

1: ຕົ້ນໝາກມ່ວງ / Mango

Last updated 23 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Mangifera indica L. / Anacardiaceae

2: ຫຍ້າຄາ / Cogongrass

Last updated 28 Jul 2022
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Imperata cylindrica (L.) Raeusch. / Poaceae

3: ຕົ້ນສ້ານ / Chulta

Last updated 05 Apr 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Dillenia indica L. / DILLENIACEAE

4: ຕົ້ນຕານ / Sugar Palm

Last updated 22 Jun 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Borassus flabellifer L. / Arecaceae

5: ຕົ້ນສາມສາ / Rain Tree

Last updated 28 May 2019
Use
ສີນຄ້າ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Albizia saman (Jacq.) Merr / Leguminosae

6: ຕີນເປັດ / Tin Pet

Last updated 03 Apr 2019
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Alstonia scholaris (L.) R. Br. / Apocynaceae

7: ຕົ້ນກະເດົາຊ້າງ / Chinaberry Tree

Last updated 03 Apr 2019
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Melia azedarach L. / Meliaceae
ການປະກອບສ່ວນ