ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 3 out of 3 found.

1: ຕົ້ນສ້ານ / Chulta

Last updated 05 Apr 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Dillenia indica L. / DILLENIACEAE

2: ຕີນເປັດ / Tin Pet

Last updated 03 Apr 2019
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Alstonia scholaris (L.) R. Br. / Apocynaceae

3: ຕົ້ນກະເດົາຊ້າງ / Chinaberry Tree

Last updated 03 Apr 2019
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Melia azedarach L. / Meliaceae
ການປະກອບສ່ວນ