ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 5 out of 5 found.

1: ພູປ່າ / Balinese long pepper

Last updated 23 Apr 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Piper retrofractum Vahl / PIPERACEAE

2: ກ້ານຖີນແດງ / Cucur Atap

Last updated 14 Jan 2021
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Baeckea frutescens L. / MYRTACEAE

3: ດອກພຸດ / Crape jasmine

Last updated 14 Dec 2020
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. / Apocynaceae

4: ຈໍາປີ / Champak

Last updated 03 Apr 2019
Use
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre / Magnoliaceae

5: ຫົວສີໄຄ / Lemon Grass

Last updated 03 Apr 2019
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Cymbopogon citratus (DC.) Stapf / Poaceae
ການປະກອບສ່ວນ