ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 103 found.

1: ຖົ່ວຂຽວ / Mung Bean

Last updated 29 Sep 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Vigna radiata (L.) R.Wilczek / Fabaceae

2: ຕົ້ນໝາກມ່ວງ / Mango

Last updated 23 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Mangifera indica L. / Anacardiaceae

3: ຕົ້ນໜາກຫຸ່ງ / Papaya

Last updated 22 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Carica papaya L. / Caricaceae

4: ໝາກນອດ / Passion fruit

Last updated 22 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Passiflora edulis Sims / Passifloraceae

5: ຕົ້ນໝາກນາວ / Lime

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle / Rutaceae

6: ໝາກອຶ / Pumpkin

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Cucurbita moschata Duchesne / Cucurbitaceae

7: ຜັກບົ້ງ / Water Morning Glory

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Ipomoea aquatica Forssk / Convolvulaceae

8: ຜັກຕຳນິນ / Carlet-fruited Gourd

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Coccinia grandis (L.) Voigt / Cucurbitaceae

9: ມັນດ້າງ / Sweet Potato

Last updated 07 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Ipomoea batatas (L.) Lam. / Convolvulaceae

10: ຖົ່ວແຂກ / Common bean

Last updated 07 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Phaseolus vulgaris L. / FABACEAE
ການປະກອບສ່ວນ