ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 83 found.

1: ຜັກປັງ / Ceylon spinach

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Basella alba L. / Basellaceae

2: ຜັກອີ່ຮູມ / Drumstick Tree

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Moringa oleifera Lamk. / Moringaceae

3: ຄັນຄາກບ້ານ / Asian Common Toad

Last updated 08 Jun 2023
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
Scientific / Family name Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799) / Bufonidae

4: ຖົ່ວລຽນເຄືອ / Thu Rian Kher

Last updated 08 Jun 2023
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Byttneria aspera Collebr. ex Wall. / MALVACEAE

5: ຜັກຕົບ / Water Hyacinth

Last updated 24 May 2023
Use
ພະລັງງານ
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Eichhornia crassipes (Mart.) Solms / Pontederiaceae

6: ຜັກກູດໂງ່ງ / Climbing Fern

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Lygodium flexuosum (L.) Sw. / Lygodiaceae

7: ຖົ່ວສ້ຽນປ່າ / Tropical Kudzu

Last updated 29 Jul 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. / Fabaceae

8: ຫຍ້າຄາ / Cogongrass

Last updated 28 Jul 2022
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Imperata cylindrica (L.) Raeusch. / Poaceae

9: ຕົ້ນມອນ / Mulberry Tree

Last updated 14 Oct 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Morus alba L. / Moraceae

10: ໄມ້ຊອດ / Membranous Bamboo

Last updated 31 Aug 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Gigantochloa parviflora (Keng f.) Keng f./Poaceae
ການປະກອບສ່ວນ