ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 20 found.

1: ຫຍ້າຄາ / Cogongrass

Last updated 28 Jul 2022
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Imperata cylindrica (L.) Raeusch. / Poaceae

2: ດອກມະລິ / Arabian jasmine

Last updated 06 Dec 2021
Use
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Jasminum sambac (L.) Aiton / Oleaceae

3: ຜັກກະເດົາ / Margosa Tree

Last updated 07 Sep 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Azadirachta indica A.Juss. / Meliaceae

4: ຕົ້ນກວ໋າງ

Last updated 06 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser / RUBIACEAE

5: ຕົ້ນບົງຫອມ / Sudalan

Last updated 17 May 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Phoebe cathia (D.Don) Kosterm. /Arecaceae

6: ພູປ່າ / Balinese long pepper

Last updated 23 Apr 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Piper retrofractum Vahl / PIPERACEAE

7: ຂີ້ອົ້ນນ້ຳ / Burweed

Last updated 26 Mar 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Xanthium strumarium L. / ASTERACEAE

8: ຜັກຊີ / Fennel

Last updated 22 Mar 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Foeniculum vulgare Mill. / APIACEAE

9: ຫຍ້າຂົນຄວາຍ / Vervain

Last updated 16 Feb 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Verbena officinalis L. / VERBENACEAE

10: ກະເພົາຂິວຂາວ / American Mint

Last updated 15 Feb 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Hyptis suaveolens Poit. / LAMIACEAE
ການປະກອບສ່ວນ