ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 40 found.

1: ຄວາຍປ່າ / Wild Water Buffalo

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Bubalus arnee (Kerr, 1792) / Bovidae

2: ງົວແດງ / Banteng

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Bos javanicus d'Alton, 1823 / Bovidae

3: ກ້ານພູ / Kan Phlu

Last updated 07 Nov 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry / MYRTACEAE

4: ຫຍ້າຄາ / Cogongrass

Last updated 28 Jul 2022
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Imperata cylindrica (L.) Raeusch. / Poaceae

5: ຕົ້ນໝີ່ / Indian Laurel

Last updated 08 Dec 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. / Lauraceae

6: ດອກມະລິ / Arabian jasmine

Last updated 06 Dec 2021
Use
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Jasminum sambac (L.) Aiton / Oleaceae

7: ແຄຫອມ / Cassia Cinnamon

Last updated 27 Aug 2021
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Cinnamomum camphora (L.) J.Presl / Lauraceae

8: ຜັກກະເດົາ / Margosa Tree

Last updated 07 Sep 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Azadirachta indica A.Juss. / Meliaceae

9: ເຄືອແຫມ / Berberine

Last updated 27 Aug 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr. / Menispermaceae

10: ຕົ້ນກວ໋າງ

Last updated 06 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser / RUBIACEAE
ການປະກອບສ່ວນ