ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 16 found.

1: ຫຍ້າຄາ / Cogongrass

Last updated 28 Jul 2022
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Imperata cylindrica (L.) Raeusch. / Poaceae

2: ຜັກກະເດົາ / Margosa Tree

Last updated 07 Sep 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Azadirachta indica A.Juss. / Meliaceae

3: ເຄືອແຫມ / Berberine

Last updated 27 Aug 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr. / Menispermaceae

4: ຕົ້ນບົງຫອມ / Sudalan

Last updated 17 May 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Phoebe cathia (D.Don) Kosterm. /Arecaceae

5: ພູປ່າ / Balinese long pepper

Last updated 23 Apr 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Piper retrofractum Vahl / PIPERACEAE

6: ຜັກຊີ / Fennel

Last updated 22 Mar 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Foeniculum vulgare Mill. / APIACEAE

7: ຫຍ້າຂົນຄວາຍ / Vervain

Last updated 16 Feb 2021
Use
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Verbena officinalis L. / VERBENACEAE

8: ກະເພົາຂິວຂາວ / American Mint

Last updated 15 Feb 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Hyptis suaveolens Poit. / LAMIACEAE

9: ດອກພຸດ / Crape jasmine

Last updated 14 Dec 2020
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. / Apocynaceae

10: ໝາກແໜ່ງໜູ / Red Rat Cardamom

Last updated 29 May 2020
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Wurfbainia schmidtii (K.Schum.) Škorničk. & A.D.Poulsen
ການປະກອບສ່ວນ