ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 19 found.

1: ຜັກຕົບ / Water Hyacinth

Last updated 24 May 2023
Use
ພະລັງງານ
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Eichhornia crassipes (Mart.) Solms / Pontederiaceae

2: ໝາກຈັນ / Gold apple

Last updated 25 Nov 2022
Use
ພະລັງງານ
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Diospyros decandra Lour. / EBENACEAE

3: ຕົ້ນໝາກເຍົາ / Bubble Bush

Last updated 01 Aug 2022
Use
ພະລັງງານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Jatropha curcas L. / Euphorbiaceae

4: ປາຄັບຂອງ / Glass fish

Last updated 01 Aug 2022
Use
ພະລັງງານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Parambassis siamensis (Fowler, 1937) / Ambassidae

5: ນໍ້າມັນຍາງ / Shorea Dammar

Last updated 26 Aug 2021
Use
ພະລັງງານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
ສີ່ງປູກສ້າງ
ກ້ອນນ້ຳມັນຢາງ / ນ້ຳຢາງ
Scientific / Family name Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don / Dipterocarpaceae

6: ຫອນໄກ່ດົງ / Hon Kai Dong

Last updated 05 Jul 2021
Use
ພະລັງງານ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Harpullia cupanioides Roxb. / SAPINDACEAE

7: ລຳດວນດົງ / Lam Douan Dong

Last updated 11 Jun 2021
Use
ພະລັງງານ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Mitrephora tomentosa Hook.f. & Thomson / ANNONACEAE

8: ຕົ້ນຂີ້ໝູ / Purple Millettia

Last updated 17 May 2021
Use
ພະລັງງານ
ອາຫານ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Adinobotrys atropurpureus (Wall.) Dunn / PAPILIONACEAE

9: ຕົ້ນເບັນໃບ້ / Ton Ben bay

Last updated 17 May 2021
Use
ພະລັງງານ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen / MIMOSACEAE

10: ຕົ້ນພັບດົງ / White Pear

Last updated 17 May 2021
Use
ພະລັງງານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. / ICACINACEAE
ການປະກອບສ່ວນ