ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 614 found.

1: ຕົ້ນໝາກມ່ວງ / Mango

Last updated 23 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Mangifera indica L. / Anacardiaceae

2: ຕົ້ນໜາກຫຸ່ງ / Papaya

Last updated 22 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Carica papaya L. / Caricaceae

3: ໝາກນອດ / Passion fruit

Last updated 22 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Passiflora edulis Sims / Passifloraceae

4: ຕົ້ນໝາກນາວ / Lime

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle / Rutaceae

5: ໝາກສີດາ / Tropical Guava

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Psidium guajava L. / Myrtaceae

6: ຜັກປັງ / Ceylon spinach

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Basella alba L. / Basellaceae

7: ໝາກອຶ / Pumpkin

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Cucurbita moschata Duchesne / Cucurbitaceae

8: ຜັກບົ້ງ / Water Morning Glory

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Ipomoea aquatica Forssk / Convolvulaceae

9: ຜັກຕຳນິນ / Carlet-fruited Gourd

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Coccinia grandis (L.) Voigt / Cucurbitaceae

10: ຕົ້ນຂີ້ເຫຼັກ / Siamese cassia

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby / Fabaceae
ການປະກອບສ່ວນ