ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 1 out of 1 found.

1: ໄມ້ຂະຍຸງ / Siamese Rosewood

Last updated 12 Dec 2019
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
ກ້ອນນ້ຳມັນຢາງ / ນ້ຳຢາງ
Scientific / Family name Dalbergia cochinchinensis Pierre / Leguminosae
ການປະກອບສ່ວນ