ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 3 out of 3 found.

1: ໂອງມັ່ງ / Eld's Deer

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Rucervus eldii (McClelland, 1842) / Cervidae

2: ລີງວອກ / Rhesus Macaque

Last updated 04 Feb 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Macaca mulatta (Zimmermann, 1780) / Cercopithecidae

3: ລີງຜົມແບ່ງ / Assamese Macaque

Last updated 22 Jan 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Macaca assamensis McClelland, 1840 / Cercopithecidae
ການປະກອບສ່ວນ