ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 4 out of 4 found.

1: ແມງຈິງຫຼີດທ້ອງແດງ / Cambodian field crickets

Last updated 02 Jul 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Modicogryllus confirmatus (F.Walker, 1859) / Gryllidae

2: ເຜິ້ງຫຼວງ / Giant Honey Bee

Last updated 16 May 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Apis dorsata Fabricius, 1793 / Apidae

3: ໜອນໄໝມ້ອນ / Silkworm

Last updated 16 Dec 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Bombyx mori (Linnaeus, 1758) / Bombycidae

4: ເຜິ້ງໂກນ / Asian Hive Bee

Last updated 21 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Apis cerana Fabricius, 1793 / Apidae
ການປະກອບສ່ວນ