ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 3 out of 3 found.

1: ໜອນໄໝມ້ອນ / Silkworm

Last updated 16 Dec 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Bombyx mori (Linnaeus, 1758) / Bombycidae

2: ເຜິ້ງໂກນ / Asian Hive Bee

Last updated 21 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Apis cerana Fabricius, 1793 / Apidae

3: ເຜິ້ງມິ້ມ / Little Bee

Last updated 05 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Apis florea Fabricius, 1787 / Apidae
ການປະກອບສ່ວນ