ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 14 found.

1: ຜັກອີ່ຮູມ / Drumstick Tree

Last updated 08 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Moringa oleifera Lamk. / Moringaceae

2: ຜັກຕົບ / Water Hyacinth

Last updated 24 May 2023
Use
ພະລັງງານ
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Eichhornia crassipes (Mart.) Solms / Pontederiaceae

3: ຫຍ້າຄາ / Cogongrass

Last updated 28 Jul 2022
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Imperata cylindrica (L.) Raeusch. / Poaceae

4: ໝາກແຕງກວາ / Cucumber

Last updated 17 Dec 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Cucumis sativus L. / CUCURBITACEAE

5: ຕົ້ນມອນ / Mulberry Tree

Last updated 14 Oct 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Morus alba L. / Moraceae

6: ຕົ້ນຕິດຕໍ່ / Chuối chác

Last updated 19 Aug 2021
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Dasymaschalon rostratum Merr. & Chun / Annonaceae

7: ກ້ວຍນ້ຳ / Kluai Nam Wa

Last updated 08 Dec 2020
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Musa acuminata x balbisiana Colla (ABB Group) cv. Kluai “Namwa”/ Musaceae

8: ຕົ້ນຜັກກະໂດນໃຫຍ່ / Tummy-Wood

Last updated 01 Dec 2020
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Careya arborea Roxb./ Lecythidaceae

9: ຫວາຍນົກຂໍ່ / Bird Break Rattan

Last updated 22 Jun 2020
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Calamus nambariensis Becc. / Arecaceae

10: ເຄືອປໍເຕົ່າໄຫ້

Last updated 08 Oct 2019
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Enkleia malaccensis Griff / Thymelaeaceae
ການປະກອບສ່ວນ