ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 1 out of 1 found.

1: ຫວາຍນົກຂໍ່ / Bird Break Rattan

Last updated 22 Jun 2020
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Calamus nambariensis Becc. / Arecaceae
ການປະກອບສ່ວນ