ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 71 found.

1: ໝາກນອດ / Passion fruit

Last updated 22 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Passiflora edulis Sims / Passifloraceae

2: ແຜ່ນດິນເຢັນ / The Chinese Evergreen

Last updated 14 Jun 2023
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Aglaonema modestum Schott ex Engl. / Araceae

3: ພວງພີ່ / Pagoda Flower

Last updated 17 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Clerodendrum paniculatum L / Lamiaceae

4: ຫຍ້ານາ / sheathed cyperus

Last updated 01 Sep 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Cyperus haspan L. / CYPERACEAE

5: ບົວຝອຍ / Water-snowflake

Last updated 29 Jul 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Nymphoides indica (L.) Kuntze / Menyanthaceae

6: ຕົ້ນໄຫຼ່/ Umbrella plant

Last updated 27 Jun 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Cyperus alternifolius L. / Cyperaceae

7: ໝາກແຄ້ງຂົມເຄືອ / Climbing Brinjal

Last updated 24 Aug 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Solanum trilobatum Linn. / Solanaceae

8: ເກັດປາຄໍ / Fish Scales

Last updated 13 Aug 2021
Use
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Phyllodium longipes (Craib) Schindl / Fabaceae

9: ເຕົ່າຮ້ອງໃບແຫຼມ / Arrowhead

Last updated 23 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Sagittaria sagittifolia L. / ALISMATACEAE

10: ຂີງ / Ginger

Last updated 22 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Zingiber officinale Roscoe / Zingiberaceae
ການປະກອບສ່ວນ