ຮັກສາອາການເຈັບທ້ອງດ້ວຍພຶກສາສາດພື້ນບ້ານ

ຮັກສາອາການເຈັບທ້ອງດ້ວຍພຶກສາສາດພື້ນບ້ານ

Andy Souvanphakdy
ຄຳວ່າເຈັບທ້ອງ ບໍ່ວ່າຈະເຈັບໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ ກໍບໍຄວນວາງໃຈ
ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ
phakhaolao.la
phakhaolao.la

ອາການເຈັບທ້ອງ ຄືອາການທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກຄົນ, ສຳລັບບາງຄົນກໍເກືອບຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບອາການເຈັບທ້ອງ ແລະ ຫາຊື້ຢາມາກິນເອງ ເນື່ອງຈາກເຈັບຢູ່ເປັນປະຈຳ. ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າ ຄຳວ່າເຈັບທ້ອງ ອາດຈະເປັນການເຈັບປວດທຳມະດາ ຫຼື ອາດຈະເຊື່ອງຊ້ອນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງກໍເປັນໄດ້. ສຳລັບອາການເຈັບທ້ອງທີີ່ເຮົາມັກຈະຄຸ້ນເຄີຍກັນດີແມ່ນ ປວດແບບສຽບແທງ, ເຈັບບິດ, ເຈັບແສບ ແລະ ເຈັບແໜ້ນ ເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ຖ້າຫາກມີອາການເຈັບທ້ອງທີ່ເຈັບດົນກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງ, ເຈັບຈົນກິນອາຫານບໍ່ໄດ້, ເຈັບຈົນ ມີອາການຮາກຫຼາຍກວ່າ 3-4 ເທື່ອ, ເຈັບຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອມີການເໜັງຕີງ, ເຈັບທີບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍດ້ານຂວາ, ເຈັບແຮງຈົນນອນບໍ່ໄດ້, ເຈັບທ້ອງຈົນມີເລືອດໄຫຼ, ເຈັບທ້ອງ ແລະ ເປັນໄຂ້ໃນເວລດຽວກັນ ໃຫ້ໄປຫາແພດໝໍເພື່ອຫາວິທີຮັກສາ, ເຊິ່ງການລະບຸຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການເຈັບປວດນັ້ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ແພດໝໍວາງຢາຮັກສາທີ່ແທດເໝາະກັບອາການໄດ້.

ນອກຈາກການປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສານຳແພດໝໍແລ້ວ ຄົນລາວຍັງນິຍົມໃຊ້ພຶກສາສາດພືດບ້ານສຳລັບການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງເປັນການປິ່ນປົວທີ່ປະຕິບັດມາຍາວນານ. ດັ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນຮູ້ ປະເທດລາວອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ ພືດພັນນາໆຊະນິດທັງໃຊ້ໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຮັກສາປິ່ນປົວພະຍາດ ເຊິ່ງພືດສະໝຸນໄພທີ່ຮັກສາອາການເຈັບທ້ອງເບື້ອງຕົ້ນມີດັ່ງນີ້:

ເຄືອສະມັ່ງ

ຮາກ ແລະ ໃບ ຊ່ວຍແກ້ອາການສະເອິ, ແກ່ນ ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານ, ດອກແຫ້ງໃຊ້ຕົ້ມກັບນໍ້າດື່ມເປັນຢາແກ້ຖອກທ້ອງ. 

phakhaolao.la
Combretum indicum (L.) Jongkind / Combretaceae
www.phakhaolao.la

 

ເຄືອເຂົາຮໍ

ຊັບພະຄຸນແກ້ໄຂ້, ທ້ອງຂີ້ຮາກ, ຂ້າແມ້ທ້ອງ ແລະ ລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ

phakhaolao.la
Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson / Menispermaceae
www.phakhaolao.la

 

ເຄືອໝາກລໍ້າ

 ທັງຕົ້ນ: ແກ້ອາການຮ້ອນໃນ, ແກ້ພິດຮ້ອນ, ຖອນພິດໄຂ້, ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ, ແກ້ອາການເຈັບກະເພາະ ແລະ ທ້ອງໃຄ່

phakhaolao.la
Abrus pulchellus Wall. ex Thwaites / FABACEAE
www.phakhaolao.la

 

ຜັກຫອມປ້ອມ

ຜັກຫອມປ້ອມ ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເປັນພະຍາດທ້ອງອືດ, ທ້ອງເຟີ, ແກ້ປວດທ້ອງ. ແກ່ນມີລົດຂົມຫວານຝາດຫອມ, ຊ່ວຍແກ້ພິດຕານຊາງ, ແກ້ກະຫາຍນໍ້າ, ແກ້ອາການປວດຮາກ, ຂັບລົມໃນລໍາໄສ້, ແກ້ສະເອິ, ແກ້ເຈັບຕາ, ແກ້ລົມວິນວຽນ, ກະທຸ້ງພິດໄຂ້,  ອີ່ສຸກອີ່ໃສດຳແດງ, ຮັບປະທານບໍາລຸງກະເພາອາຫານ, ຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານ, ແກ້ບິດຖ່າຍເປັນເລືອດ.
 

phakhaolao.la

 

ຕົ້ນຝາງແດງ

ປິ່ນປົວພະຍາດ: ເປັນຢາຂັບປະຈຳເດືອນ ແລະ ແກ້ເຈັບທ້ອງ ຖອກທ້ອງ. ສ່ວນທີ່ໃຊ້: ແກນທີ່ມີສີແດງ. ວິທີການນຳໃຊ້: ສຳລັບຢາຂັບປະຈຳເດືອນແມ່ນໃຊ້ແກ່ນ 5-15 ກຣາມ ຫຼື 5-8 ອັນ ໃສ່ນ້ຳປະມານ 1 ລິດ ຕື່ມໝາກຂາມປະມານ 4 ໜ່ວຍເອົາແກ່ນອອກ ຕົ້ມກິນເຊົ້າແລງ. ສຳລັບແກ້ເຈັບ, ທ້ອງຖອກທ້ອງ ໃຊ້ແກ່ນ 3-9 ກຣາມ ຫຼື 4-6 ອັນ ຕົ້ມກັບນ້ຳ 1 ລິດ ຕົ້ມໃຫ້ເຫຼືອປະມານ 0.5 ລິດ ດຶ່ມເວລາທີ່ເຈັບທ້ອງ. ຝາງແດງຍັງນຳໃຊ້ເປັນສີຍ້ອມຜ້າທີ່ດີອີກດ້ວຍ.

phakhaolao.la
Biancaea sappan (L.) Tod. / Fabaceae
www.phakaolao.la

 

ນອກຈາກພືດສະໝຸນໄພດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງນັ້ນ ຍັງມີພືດສະໝຸນໄພອີກຫຼາຍໆຊະນິດທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວອາການເຈັບທ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຄື່ອງເທດສະໝຸນໄພທີ່ໃຊ້ປະກອບເຂົ້າໃນການເຮັດອາຫານເຊັ່ນ: ໝາກເຜັດ, ຂີງ, ກະທຽມ, ຫົວສີໄຄ ເຊິ່ງຈັດເປັນເຄື່ອງເທດທີ່ເພີ່ມຄວາມອົບອຸນແກ່ຮ່າງກາຍ ສ່ວນອາຫານທີໃຫ້ຄວາມເຢັນແມ່ນອາຫານທີ່ມີທາດນໍ້າຕານສູງ ຫຼື ມີນໍ້າໃນປະລິມານຫຼາຍເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ພືດຕະກຸນໝາກແຕງ, ພືດຕະກຸນຖົ່ວ ແລະ ໝາກໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ. ຄຸນຄ່າດີໆຂອງອາຫານ ແມ່ນຄວາມລັບຂອງການມີສຸຂະພາບດີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກິນອາຫານ ຫຼື ກິນຢາ ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍ.

Contribute