ປື້ມຄູ່ມືເຕັກນິກການຂົ້ວຊາແຫ້ງ ບ້ານກໍແມ່ນ (ລຸ່ງຈິ້ງ)

01 Jun 2020 Authors: ອົງການເຮວວີຕັດ ສະວິດ ເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
Helvetas

1. ເພື່ອໃຫ້ຊາວສວນຜະລິດຊາແຫ້ງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ
2. ເພື່ອໃຫ້ຊາວສວນຮູ້ເຕັກນິກການຜະລິດຊາແຫ້ງ
3. ເພື່ອໃຫ້ຊາວສວນສາມາດເກັບຊາໄວ້ໄດ້ດົນ

Downloads

ປື້ມຄູ່ມືເຕັກນິກການຂົ້ວຊາແຫ້ງ ບ້ານກໍແມ່ນ (ລຸ່ງຈິ້ງ) - ລາວ (454 KB)

ປື້ມຄູ່ມືເຕັກນິກການຂົ້ວຊາແຫ້ງ ບ້ານກໍແມ່ນ (ລຸ່ງຈິ້ງ)

Contribute