Events

Recent Events

Mar
21
Start: End:
Location: phakhaolao
ວັນປ່າໄມ້ສາກົນ 2024 ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ 'ປ່າໄມ້ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ' ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ (UNGA) ໄດ້ປະກາດເອົາວັນທີ 21 ມີນາ 2012 ຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນປ່າໄມ້ສາກົນ...
Jul
30
Start: End:
Location: ທີ່ສູນການຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີ
We can all grow stronger together, with good nutrition and a healthy lifestyle. On Sunday, 30 July from 1pm we wish to invite everyone, both young...
Jul
28
Start: End:
Location: ຜ່ານທາງ zoom
🙋‍♀️🙋‍♂️🤝🧑‍💻ເວທີສຳລັບການຮຽນຮູ້, ແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນປະສົບການລະຫວ່າງໄວໝຸ່ມ ແລະ ພາກລັດ( ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ)🌳...
Jun
05
Start: End:
Location: ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ
ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມຈັດງານວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (World Environment Day 2023 ) ຂື້ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮູ້ ແລະ...
May
22
Start: End:
Location:
"From Agreement to Action: Build Back Biodiversity" More information
Contribute