ຫຍ້າແຜດຄວາຍ/ Blanket Grass

ຫຍ້າແຜດຄວາຍ/ Blanket Grass

Use
Food
Ornamental
Scientific Name / Family
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. / POACEAE
Synonyms
Agrostis compressa (Sw.) Poir.
Anastrophus compressus (Sw.) Schltdl.
Anastrophus platycaulis (Poir.) Nash
Anastrophus platycaulmis Schltdl. ex B.D.Jacks.
Anastrophus platyculmis Schltdl.
Anastrophus platyculmus (Nees) Schltdl. ex B.D.Jacks.
Axonopus amplifolius Chase ex C.E.Hubb.
Axonopus brevipedunculatus (Gledhill) Gledhill
Axonopus compressus var. australis G.A.Black
Axonopus compressus subsp. brevipedunculatus Gledhill
Axonopus compressus var. compressus
Axonopus compressus var. itirapinensis G.A.Black
Axonopus compressus var. macropodius (Steud.) G.A.Black
Axonopus kisantuensis Vanderyst
Axonopus multipes Swallen
Digitaria domingensis Desv. ex Kunth
Digitaria platicaulis (Poir.) Desv.
Digitaria uniflora Salzm. ex Steud.
Echinochloa compressa (P.Beauv.) Roberty
Milium compressum Sw.
Panicum platycaulon (Poir.) Kuntze
Paspalum compressum (Sw.) Raspail
Paspalum conjugatum var. subcordatum Griseb.
Paspalum depressum Steud.
Paspalum filostachyum Rich. ex Steud.
Paspalum furcatum var. parviflorum Döll
Paspalum guadaloupense Steud.
Paspalum kisantuense Vanderyst
Paspalum laticulmum Spreng.
Paspalum macropodium Steud.
Paspalum platycaulon Poir.
Paspalum platyculmum Thouars ex Nees
Paspalum raunkiaeri Mez
Paspalum tenue Willd. ex Steud.
Paspalum tristachyum Lam.
Paspalum uniflorum Steud.
Other Names
ໄທ: ຫຍ້າມາເລຍ, ຫຍ້າແຜ່ນດິນເຢັນ ແລະ ຫຍ້າປາກຄວາຍ.
ຈີນ: 地毯草.
ອັງກິດ: American carpet grass, blanket grass, broadleaf carpet grass, carpet grass, Dorrington grass, flat jointgrass, lawn grass, Louisiana grass, tropical carpet grass ແລະ savannah grass.
ອິນໂດເນເຊຍ: rumput pahit, papahitan ແລະ jukut pahit.
ຢີປຸ່ນ: tsurume-hishiba.
ມາເລຍເຊຍ: cow grass ແລະ rumput parit.
ຟີລິບປິນ: carabao grass ແລະ kulape.
Botanical Description

ຈັດເປັນຫຍ້າ, ອາຍຸຫຼາຍລະດູ. ລຳຕົ້ນເລືອຕາມດິນ, ມີປ້ອງ, ມີຮາກອອກຕາມປ້ອງ, ຜິວລຽບ, ສີຂຽວ. ໃບດ່ຽວ, ຮູບແຖບ, ຍາວ 5.5-9.5 ຊມ, ຂອບລຽບ, ປາຍແຫຼມ. ກາບໃບ ຫຼື ກາບໃບສັ້ນກ່ວາປ້ອງ, ມີຂົນຕາມຂອບ. ລີ້ນໃບແປ, ຂະໜາດນ້ອຍ, ປາຍເປັນຂົນ. ຊໍ່ດອກແບບແຕກແໜງແບບປະສົມ, ອອກຕາມປາຍຍອດ. ຊໍ່ດອກຍ່ອຍມີ 2-3 ຊໍ່, ຮູບຂອບຂະໜານ, ແປ, ຍາວປະມານ 2.5 ມມ, ບໍ່ມີກ້ານ. ກາບດອກຍ່ອຍຮູບຂອບຂະໜານ, ຍາວປະມານ 2.5 ມມ, ເນື້ອບາງ, ຂົນຍາວ ຫຼື ອ່ອນນຸ້ມ. ດອກຍ່ອຍມີ 2 ດອກ, ດອກສົມບູນເພດ. ກາບດອກຫຼຸດຂະໜາດລົງເຫຼືອພຽງກາບເທິງ, ກາບເທິງຮູບຮີ, ຍາວປະມານ 2 ມມ, ເນື້ອບາງ, ມີຂົນ, ກາບໜາ. ເກສອນເພດຜູ້ມີ 3 ອັນ. ໝາກຮູບຮີ, ຂະໜາດນ້ອຍ. ແກ່ນມີ 1 ແກ່ນ, ຮູບຮີ, ຍາວ 1.1-1.2 ມມ.

Description of Use

ອາຫານ:
    ຍອດ ຫຼື ໃບອ່ອນ: ສາມາດນຳມາປຸງເປັນອາຫານເຊັ່ນຂົ້ວ ຫຼື ຊຸບ.
ພືດປະດັບ:
    ປູກເປັນພືດປະດັບ ຫຼື ທົ່ງຫຍ້າຫນ້າບ້ານ, ປູກຄຸມດິນ ຫຼື ປູກປະດັບສວນ.
ຄຸນປະໂຫຍດ:
    ປູກເປັນອາຫານສັດໂດຍສະເພາະງົວ ແລະ ຄວາຍ.

Contribute