ຈອນຟອນສັນຫຼັງຂາວ / Back-striped weasel

Use
Food
Income
Scientific Name / Family
Mustela strigidorsa Gray, 1853 / Mustelidae
Synonyms
Other Names
ໄທ: ພຽງພອນສັນຫຼັງຂາວ ແລະ ພຽງພອນຫຼັງຂາວ
ຊື່ສາມັນ: back-striped weasel ແລະ stripe-backed weasel.
Conservation Status
Least Concern
Physical Description

          ຫົວ ແລະ ລຳຕົວຍາວ: 27-32 ຊມ. ຫາງຍາວ: 14-20 ຊມ. ເປັນສັດກິນຊີ້ນຂະໜາດປານກາງ, ລຳຕົວ, ຫາງ, ແລະ ຂາມີສີນ້ຳຕານເຖິງສີນ້ຳຕານແດງ. ຫົວມີຂາວຈາງ, ມີເສັ້ນລາຍສີນ້ຳເງິນປົນຂາວລາມລົງມາຮອດກາງຫຼັງ. ພື້ນທ້ອງເປັນສີເຫຼືອງອ່ອນ ຫຼື ສີຂາວອ່ອນ, ລາມຍາວໄປຮອດຄໍ, ຄາງ, ແກ້ມ ແລະ ຮິມປາກເບື້ອງເທິງ.

         ອຸປະນິໄສ: ຫາກິນຕອນກາງເວັນ ແລະ ອາໄສຢູ່ຕາມພື້ນດິນ, ກິ່ງງ່າໄມ້ທີ່ຫັກລົງ ແລະ ຂອນໄມ້ຕາມພື້ນປ່າ.

         ຖິ່ນອາໄສ: ອາໄສຢູ່ຕາມເຂດພູສູງ, ຕ່ຳ, ຮ່ອມພູ ແລະ ເທິງພູ. ພົບພຽງ 1-2 ບ່ອນໃນເຂດພາກເໜືອ.

Description of Use

ອາຫານ: 

  • ຊີ້ນ: ໃຊ້ເປັນອາຫານທີ່ດີສຳລັບເຂດຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ສິນຄ້າ: ຍັງພົບເຫັນວ່າມີການວາງຂາຍຕາມຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ. 

Contribute