ອ້ອຍ / Sugar Can

Associated Species
Use
Food
Income
Medicine
Scientific Name / Family
Saccharum officinarum L. / Poaceae
Synonyms
Saccharum officinarum L.
Saccharum officinarum var. atrorubens Cuzent & Pancher ex Drake
Saccharum officinarum subsp. barberi (Jeswiet) Burkill
Saccharum officinarum var. brevipedicellatum Hack.
Saccharum officinarum var. fragile Cuzent & Pancher ex Drake
Saccharum officinarum var. giganteum Kunth
Saccharum officinarum var. glabrum Cuzent & Pancher ex Drake
Saccharum officinarum var. jamaicense Sickenb.
Saccharum officinarum var. litteratum Hassk.
Saccharum officinarum var. litteratum Hack.
Saccharum officinarum var. litteratum-breve Hassk.
Saccharum officinarum var. luridum Hassk.
Saccharum officinarum var. luteum-durum Hassk.
Saccharum officinarum var. luzonicum Cuzent & Pancher ex Drake
Saccharum officinarum var. obscurum Cuzent & Pancher ex Drake
Saccharum officinarum var. officinarum
Saccharum officinarum var. otaheitense Roem. & Schult.
Saccharum officinarum var. purpureum Kunth
Saccharum officinarum var. rubicundum Cuzent & Pancher ex Drake
Saccharum officinarum var. rubrum-altum Hassk.
Saccharum officinarum var. rubrum-humile Hassk.
Saccharum officinarum subsp. sinense (Roxb.) Burkill
Saccharum officinarum var. tahitense Kunth
Saccharum officinarum var. violaceum Pers.
Other Names
ລາວ: ອ້ອຍ
ໄທ: ອ້ອຍ, ອ້ອຍແດງ, ອ້ອຍດໍາ, ອ້ອຍນໍ້າຕາ, ອ້ອຍຂົມ
ອັງກິດ: Sugar-cane
Botanical Description

ອ້ອຍເປັນໄມ້ລົ້ມລຸກ ຫຼື ເປັນພືດຕະກຸນຫຍ້າ ສູງ 2-5 ມ. ແຕກກໍ່ແໜ້ນ, ລໍາຕົ້ນເປັນຂໍ້ ແລະ ປ້ອງສີມ່ວງແດງ ຫຼື ມີໄຂສີຂາວປົກຄຸມ. ຮາກຝອຍ ແລະ ແຂງແຮງ ສາມາດຢັ່ງລົງໄປເພື່ອຍຶດເກາະດິນ. ໃບດ່ຽວ, ຈັບສະຫຼັບເປັນ 2 ແຖວ, ກ້ວາງ 2.5-5 ຊມ, ຍາວ 0.5-1 ມ, ໃບຕັ້ງ ຫຼື ກົ່ງໂຄ້ງ, ໃບຮູບຫອກ, ກາບໃບຫຸ້ມລໍາຕົ້ນໄວ້, ໃບຈະມີຂົນ ແລະ ໄຂສີຂາວຢູ່ຮ່ວມກັນ. ດອກເກີດເປັນຊໍ່ອອກທີ່ປາຍຍອດສຸດຂອງລໍາຕົ້ນ, ດອກມີສີຂາວ, ຈະອອກດອກເມື່ອຕົ້ນແກ່ເຕັມທີ່, ກ້ານຊໍ່ດອກບໍ່ມີຂົນ, ມີແກ່ນແຫຼມຫຼາຍ ຮອບໂຄນແກ່ນຈະມີປຸຍສີຂາວເປັນມັນຄຸມ ແລະ ປຸຍນີ້ຈະຊ່ວຍພະຍຸງໃຫ້ແກ່ນປິວໄປໄດ້ໄກ, ດອກອອກໃນລະດູໝາວ.

Description of Use

ລໍາຕົ້ນສາມາດນໍາມາໃຊ້ປະກອບອາຫານໄດ້ ເຊັ່ນ ເຮັດນໍ້າຕານ, ນໍ້າອ້ອຍ  ການນໍາໄປເຮັດເປັນໄອສະຄີມ ເປັນຕົ້ນ. ໃບ ຍອດ ແລະ ລໍາຕົ້ນທີ່ຍັງອ່ອນ ສາມາດນໍາໄປເປັນອາຫານສັດ. ໃຊ້ເປັນເຊື້ອໄຟ. ໃຊ້ເປັນວັດສະດຸບໍາລຸງດິນ ໃບອ້ອຍແຫ້ງສາມາດຮັກສາຄວາມຊຸ່ມແລະ ປ້ອງກັນວັດສະພືດໄດ້. ລໍາຕົ້ນເປັນຢາຂັບປັດສະວະ, ໂດຍໃຊ້ລໍາຕົ້ນສົດ 70-90 ກຼາມ ຫຼື ແຫ້ງ 30-40 ກຼາມ ຫັ່ນເປັນອັນ ຕົ້ມນໍ້າດື່ມວັນລະ 2 ຄັ້ງກ່ອນອາຫານ ແກ້ໝາກໄຂຫລັງພິການ, ໝອງໃນ ແລະ ຫນິ້ວ.

Contribute